Articles tagged with: prowadzenie firmy

Dochód a przychód

Niestety zauważyć można, iż pojęcia „dochód” oraz „przychód” są w polskim społeczeństwie używane zamiennie. Niestety jednak jest to spory błąd, ponieważ pojęcia te oznaczają zupełnie co innego i absolutnie nie powinno się ich stosować jako zamienników.

PRZYCHÓD – uzyskana kwota pieniędzy, która nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji finansowej w firmie. Przychody można uzyskać m.in. w ramach prowadzonej działalności, stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego oraz nieruchomości. Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, za przychód mogą uznawać kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów lub usług pomniejszonych o podatek VAT.

Z kolei DOCHÓD to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc najprościej ujmując – różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami podatkowymi. Warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby powstał dochód, jest to, iż przychód musi być wyższy niż koszty ich uzyskania.

W kwestii dochodu, możemy rozróżnić:
– dochód brutto, który stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,
– dochód netto, który stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Tak więc można stwierdzić, że to właśnie dochód stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie, gdyż jest informacją o wypracowanym zysku, bądź poniesionej stracie.

Obowiązki właścicieli firm

Właściciele firm mają wiele obowiązków, które muszą zostać wypełnione we właściwym czasie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie wypełnienie obowiązków może wiązać się z problemami oraz zaległościami księgowymi.

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości w oparciu o aktualne przepisy prawne. Przedsiębiorca może zająć się księgowością samodzielnie lub powierzyć ją firmie zewnętrznej.

Co należy do obowiązków przedsiębiorcy? Poniżej przedstawiamy kilka z nich:
– opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc,
– składanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
– opłacanie podatku VAT- jeżeli przedsiębiorca podlega takiego typu opodatkowaniu,
– wpłacenie zaliczek na podatek dochodowy na konto Urzędu Skarbowego (US),
– składanie odpowiednich deklaracji podatkowych w US .

Co zrobić, aby firma osiągnęła sukces?

Każdy, kto zakłada firmę myśli o tym, aby osiągnąć sukces. Jednak realizacja tego celu wymaga przemyślanych działań, które poparte są dokładną analizą pozytywnych oraz negatywnych skutków. Z pewnością każdy przedsiębiorca powinien zadbać o 3 podstawowe aspekty, bez których sukces nie jest możliwy.

Po pierwsze: Odpowiedni produkt
Istotne jest wprowadzenie na rynek produktu, który jest niepowtarzalny i oryginalny. Z pewnością zwiększy to zainteresowanie Klientów właśnie konkretną firmą. Istotnym aspektem jest jakość oferowanego produktu, aby wyróżniała się na tle konkurencji. Trzeba o nią dbać na bieżąco, kontrolować oraz sprawiać, aby z każdym dniem produkt stawał się coraz lepszy. Ważne są innowacje oraz rozwój. Pomoże to wybić się na rynek i zwiększyć efektywność firmy.

Po drugie: Zadbaj o księgowość
Wielu przedsiębiorców z racji tego, że muszą dopełnić wielu obowiązków zapominają często o formalnościach oraz sprawach księgowych. Porządek w papierach pomaga kontrolować firmę oraz analizować jej postępy. Jeżeli przedsiębiorca sam nie ma czasu na prowadzenie księgowości firmy, to ma możliwość nawiązania współpracy z biurem rachunkowym. W ramach współpracy otrzymuje kompleksowe wsparcie z zakresu księgowości, podatków oraz prawa.

Po trzecie: Skuteczny marketing
Istotnym czynnikiem jest właściwy sposób dotarcia do Klientów. Informowanie ich o oferowanych usługach, nowościach pozwoli zwiększyć zainteresowanie firmą. Odpowiednia promocja produktów sprawi, że Klient wybierze firmę, która dostarcza więcej informacji. Idealnym rozwiązaniem są tutaj Social Media, które umożliwiają dotarcie do ogromnej grupy odbiorców w krótkim czasie.

Wznowienie działalności gospodarczej

Poprzedni nasz post ściśle dotyczył kwestii zawieszenia działalności (oto ten artykuł), a więc tym razem czas na to, aby przybliżyć kwestię ponownego wznawiania działalności po upływie czasu jej zawieszenia.

WAŻNE!
Przepisy obowiązującego prawa, mówią nam o tym, iż każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie działalności, przed upływem 2 lat, musi ją ponownie wznowić, ponieważ w innym przypadku, firma ta zostanie usunięta z rejestru przedsiębiorstw.

Opierając się na przepisach prawa, które narzuca nam powszechnie obowiązująca Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, wnioskujemy, że każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności na okres nie dłuższy niż 24 miesiące i niedługo przed upływem tego czasu, zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku o wznowienie zawieszonej wcześniej działalności.

Są jednak pewne kwestie, o których koniecznie należy pamiętać, a mianowicie:
– każda wznawiana działalność rodzi obowiązek kontynuacji opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
– przedsiębiorca, który wcześniej zawiesił swoją działalność, po jej wznowieniu, nie jest zobowiązany do tego, aby składać deklaracje rozliczeniową za okres zawieszenia,
– przez czas trwania zawieszenia działalności, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku regulowania zaliczek z tytułu podatku dochodowego, aczkolwiek po upływie czasu zawieszenia, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby zaliczki wpłacać na tych samych zasadach, co przed zawieszeniem.

Założenie spółki komandytowej – dokumenty

Każda spółka i sposoby jej założenia określone zostały w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Kodeksie Cywilnym. Zatem przedsiębiorca, który planuje podjąć się któregoś z tych kroków, powinien przed przystąpieniem do działania, zorientować się w przepisach dotyczących wybranej przez niego formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym, że częściej usłyszeć można o tym, iż z dnia na dzień powstaje coraz więcej spółek komandytowych, ten post będzie zawierał wszystkie dokumenty, które przygotować musi przedsiębiorca, aby rejestracja wybranej przez niego spółki mogła przebiec szybko i bezproblemowo.

Zatem, aby zarejestrować spółkę komandytową, należy przygotować:zakladanie-spolki-komandytowej

UMOWĘ SPÓŁKI, która jeszcze do niedawna koniecznie musiała być sporządzana w obecności notariusza i w formie aktu notarialnego. Przepis ten na obecną chwilę uległ zmianie i istnieje możliwość założenia spółki przez Internet.

POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁAT, a dokładnie chodzi o opłatę za wpis do KRS w wysokości 500 zł oraz za ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co kosztuje 100 zł.

PEŁNOMOCNICTWO wymagane w przypadku, gdy spółka rejestrowana jest za pośrednictwem pełnomocnika. Nie ma obowiązku, aby spółkę rejestrował tylko jej założyciel. Okazuje się, że można tego dokonać korzystając właśnie z usługi pełnomocnika, który aby móc podejmować jakiekolwiek kroki w tym celu, musi otrzymać wcześniej pełnomocnictwo.

PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONE FORMULARZE, które następnie składa się w KRS. Do formularzy tych zaliczyć można KRS W-1, KRS-WC, KRS-WM, a także KRS-WK. Każdy z tych formularzy znaleźć można na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dodatkowo prócz powyższych dokumentów, należy przygotować także odpowiednie oświadczenie zawierające adresy wszystkich wspólników, wzór podpisu komplementariusza, a także NIP-8.

Wielu przedsiębiorców jest świadomych tego, jak trudne jest przebrnięcie przez cały proces rejestracji spółki komandytowej. Dlatego przyjęło się, że najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest skorzystanie z usług osób, które znając się na tym, są w stanie uniknąć różnego rodzaju błędów. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale także nerwy przedsiębiorcy.

Mikro, małe średnie – jakie są przedsiębiorstwa?

zalozenie-spolki

 

Na rynku działa coraz więcej firm, według raportów Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2013 roku powstało 316 231 indywidualnych działalności gospodarczych oraz 36 362 firm zostało zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorców jest coraz więcej i coraz sprawniej działają na rynku. Być może do wzrastającej liczby działalności gospodarczych przyczyniły się zmieniające przepisy i dostęp do różnych możliwości jak na przykład zakup gotowej spółki, która pozwala na rozpoczęcie działania już w ciągu jednego dnia. Wśród tak dużej liczby działalności można wyróżnić różne rodzaje przedsiębiorstw. Jednym z bardzo popularnych podziałów jest wyróżnienie ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników, wielkość przychodów netto, wielkość sumy bilansowej.

Mikro – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a osiągany roczny obrót( bilans roczny) nie przekracza kwoty 2 mln euro

Małe – w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników a osiągany obrót nie przekracza kwoty 10 mln euro

Średnie – to przedsiębiorstwa gdzie zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, roczny bilans nie może być większy niż 43 mln zł

Zmiana statusy przedsiębiorstwa następuję w momencie przekroczenia  podanych wielkości w ciągu dwóch kolejnych lat.

W jakiej kategorii umieścisz swoją firmę?

Jak dobrze prowadzić działalność gospodarczą?

jak-prowadzic-firme

Założyliśmy firmę i się zaczęło… Istna walka z wiatrakami tak wygląda załatwianie wszystkich formalności związanych z zarządzaniem firmą, zawieraniem transakcji z kontrahentami. Tutaj terminy, tam odsetki za zwłokę istny koszar, jak to wszytko ogarnąć? Najważniejsze to zachować spokój i nie dać się zwariować. Dostępne jest mnóstwo rad jakie sobie z tym wszystkim poradzić, najczęściej się pojawiające to;

Nie rozpraszaj swojej uwagi.

Inni przedsiębiorcy radzą, żeby swoją uwagę skupić na każdym elemencie z osobna, nie dzielić swojej uwagi na milion kawałeczków, bo żadne element nie zostanie wykonany z należytą starannością. Trzeba uporządkować swoje sprawy, tak aby nie pominąć ważnych kwestii, które potem mogą okazać się poważną przeszkodą. Należy tak zorganizować sobie czas pracy, aby na każdą sprawą konieczną do załatwienia znaleźć czas, aby potem nie robić wszystkich rzeczy naraz.

Poświęć się danemu rodzajowi produktów.

Można znaleźć takie rady, które będą wskazywać aby prowadzić jeden zakres usług i powoli je rozszerzać. Najpierw trzeba zbudować sobie markę, zdobyć zaufanie konsumentów aby móc wprowadzać kolejne nowości. Bo wprowadzenia nowego produktu nie zawsze wiążę się z sukcesem. Lepiej jest oferować kilka produktów, które są naprawdę dobrej jakości i cieszą się zaufaniem konsumentów niż wprowadzać kolejne, które będą generować koszty a nie będą przynosić oczekiwanych zysków.

Uwzględnij w swoim działaniu potrzeby innych.

Tutaj rada dla tych, którzy zatrudniają pracowników. Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo skomplikowany proces. Każdy przedsiębiorca określa sobie cele jakie będzie chciał zrealizować. Trzeba sobie stawiać ambitne cele ale takie, które są do zrealizowania. Załoga, która z Nami pracuje to też ludzie, którzy mają swoje potrzeby. Złe warunki pracy, przemęczenie raczej nie spowoduję powstania efektów zadowalających.

Rady innych i wskazówki dla jednych podmiotów mogą się okazać pomocne, inne podmioty z nich nie skorzystają. Każdy przedsiębiorca drogą prób i błędów opracuję sobie taki sposób zarządzania firmą, który będzie dla niego najbardziej efektywny.

Własna firma


jak-zalozyc-dzialalnoscWłasna firma równa się mnóstwo obowiązków. Prowadzenia działalności gospodarczej nie jest dla każdego, nie każdy jest się w stanie uporać ze wszystkimi obowiązkami jakie się pojawią. Ale zawsze można spróbować i sprawdzić jak to wszytko wygląda w praktyce, możliwe, że okaże się, że jesteśmy stworzeni do prowadzenia firmy. Jeśli nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć czy ta rola Nam odpowiada. Dziś gospodarka wychodzi na przeciw potrzebom podmiotów gospodarczych i dostarcza szereg możliwości, które ułatwiają i usprawniają prowadzenie firmy.

Jednostki, które chcą prowadzić działalność mają dostęp do takich usług jak :

rejestracja spółki → nie musimy sami walczyć z wszystkimi formalnościami, znajdą się inne podmioty, które zrobią to za Nas w sposób szybki i profesjonalny

zakup gotowej spółki → znajdziemy gotowe już spółki, które przeszły przez etap rejestracji i pozwalają na rozpoczęcie działalności gospodarczej już w ciągu 24 h

usługa wirtualnego biura → nie musimy się martwić odpowiednią lokalizacją dla Naszej firmy, znajdziemy wirtualne biura, gdzie Nasz firma pozyska profesjonalną obsługę i bardzo atrakcyjną lokalizację

doradztwo → pozyskamy rady w każdej dziedzinie gospodarki, możemy skorzystać z wiedzy specjalistów, którzy na dane tematy wiedzą wszystko

Tyle możliwości dla każdego podmiotu, który zamierza lub prowadzi już działalność gospodarczą. Może dawniej proces prowadzenia firmy był ogromnie skomplikowane, teraz pod względem formalnym jest niesamowicie prosty dzięki wyspecjalizowanym jednostką, które służą pomocą. W każdej obcej dla Nas dziedzinie znajdziemy wsparcie i profesjonalne porady.