Articles tagged with: prowadzenie księgowości

Kwestia pełnej księgowości

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej zastanawia się nad wyborem formy księgowości. Jedną z tych form jest właśnie prowadzenie księgowości pełnej. Nie da się ukryć, iż jest to najbardziej skomplikowana oraz kosztowna forma, do której prowadzenia zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, których roczny dochód wynosi 1,2 mln euro.

Podatnik, któremu została narzucona pełna księgowość lub który samodzielnie podjął decyzję o jej wyborze jest zobowiązany do:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych ujmujących wszystkie zaistniałe zdarzenia gospodarcze chronologicznie i systematycznie,
 • ustalania oraz kontrolowania stanu aktywów oraz pasywów,
 • wyceniania aktywów oraz pasywów,pelna-ksiegowosc
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • gromadzenia oraz przechowywania firmowej dokumentacji.

Do zalet pełnej księgowości zaliczyć można:

 • dokładny obraz zaistniałych operacji finansowych,
 • możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy wydatków, kosztów, przychodów i zysków,
 • możliwość planowania kolejnych przedsięwzięć i inwestycji,
 • możliwość przeprowadzenia kontroli stanu majątku oraz finansów jednostki.

Z kolei do wad zaliczamy:

 • bardzo wysokie koszty wiążące się z prowadzeniem pełnej księgowości,
 • obowiązek współpracowania z księgową lub biurem księgowym,
 • skomplikowaną formę prowadzenia i ewidencjonowania zdarzeń w firmie,
 • wysokie wymagania i regulacje pochodzące z Ustawy o rachunkowości.

Krótko pisząc – księgowość pełna jest źródłem olbrzymich zasobów informacyjnych, które są bardzo przydatne w podejmowaniu licznych decyzji związanych z zarządzaniem daną jednostką.

 

Spółka z o.o., a prowadzenie księgowości

Często można spotkać się z pytaniami odnośnie tego, czy spółka z o.o. może rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zatem postanowiliśmy rozwiać te wątpliwości, aby już wszystko stało się jasne.

Pytanie: Czy spółka z o.o. może rozliczać się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Odpowiedź: NIE.

Uzasadnienie: Spółka z o.o. nie ma takiej możliwości, gdyż nie należy do podmiotów, które takową możliwość posiadają. Są nimi m.in.: wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, osoby wykonujące działalność w oparciu o umowy agencyjne i umowy zlecenia, niektóre osoby prowadzące specjalne działy produkcji rolnej, a także osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.ksiegowosc-w-spolce-zoo

Spółka z o.o. posiada obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości, która musi opierać się na przepisach Ustawy o rachunkowości. Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została w przepisach zobowiązana do tego, aby po zakończeniu roku, sporządziła sprawozdanie finansowe, co wiążę się z przygotowaniem dokumentów takich, jak:
– rachunek zysków i strat,
– bilans,
– informacje dodatkowe.

Każdy z tych dokumentów należy złożyć w odpowiednim terminie we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejestrowym. Spora część obowiązków księgowych leży po stronie firmy. Najważniejszym z nich jest prowadzenie raportów kasowych, które odzwierciedlają stan gotówki w danym przedsiębiorstwie. Każda z operacji gospodarczych, które są związane z płatnościami, musi być pokrywana tylko i wyłącznie z pieniędzy spółki. Gdyby jednak spółce „zabrakło” gotówki, wówczas przedsiębiorca może pożyczyć jej pieniądze jedynie w oparciu o umowę pożyczki.

Gdyby jednak przedsiębiorca obawiał się podjęcia wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości w spółce z o.o., ma on możliwość skorzystania z oferty biura rachunkowego, które z całą pewnością sprawnie i profesjonalnie podejdzie do każdego z powierzonych zadań. Informacje na temat biura rachunkowego dla spółki z o.o. znajdziesz – TUTAJ.

Usługi księgowe dla spółki

ksiegowosc-dla-spolkiZakładając działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że zobowiązany będzie do prowadzenie pełnej księgowości. System rachunkowości jest bardzo skomplikowany i nie każdy podmiot posiada odpowiednią wiedzę, która da mu możliwość prowadzenia pełnej księgowości dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jedną z możliwości jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, które zajmuje się usługowym prowadzeniem księgowości. Jak wybrać biuro rachunkowe dla spółki, które będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem?

Wszystko zależeć będzie od wymagań jakie stawiać sobie będzie przedsiębiorca oraz indywidualnego zapotrzebowania na dane usługi z zakresu księgowości. Na rynku działa wiele biur rachunkowych, które oferują swoim klientom bogatą ofertę. Warto jednak dokładanie je przejrzeć, bo prowadzenie księgowości dla spółki z o.o. jest odpowiedzialnym zadaniem.

Ważnym aspektem będzie doświadczenie biura księgowego oraz oferowany przez nie pakiet usług. Każdemu przedsiębiorcy zależeć będzie na pozyskaniu wysokiej jakości usług księgowych oraz kompleksowej obsługi.

Różne czynności z zakresu księgowości zapewnią firmie obsługę w każdym zakresie prowadzonej działalności a doświadczenie księgowych da pewność, że czynności wykonywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące normy prawne oraz standardy rachunkowości.

Więcej o księgowości dla spółki z o.o. tutaj