Articles tagged with: prowadzenie spółki z o.o.

Jak prowadzić spółkę z o.o.?

jak-prowadzic-spolke

Przeszyliśmy z problemami lub bez przez etap rejestracji spółki i czas zacząć działać. Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo czasochłonny i skomplikowany proces. Musimy dobrze zarządzać posiadanym kapitałem i aktywami, żeby osiągać jak największe zyski i żeby Nasza firma świetnie się rozwijała. Jak się pewnie każdy domyśla jest to ciężkie do osiągnięcia zwłaszcza teraz w czasie tak niestabilnej gospodarki. Pojawia się mnóstwo informacji na temat firm, które jednak sobie nie poradziły i musiały ogłosić upadłość . Każdy przedsiębiorca musi się dobrze zastanowić jak prowadzić spółę z o.o. żeby osiągać sukcesy.

Czasem jednak przedsiębiorcy popełniają błędy, warto przyjrzeć się jakie błędy pojawiają się najczęściej  żeby w przyszłości ich uniknąć, oto kilka z nich:

→ członek zarządu podpisuję umowę z prowadzoną przez siebie spółką czyli tak jakby podpisywał umowę z samym sobą, taka czynność jest nie ważna, bezskuteczna, w takich przypadkach spółka powinna powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował sprawy spółki

→ przy dokonywaniu wpłat wspólnicy zapominają, że prowadzenie działalności w formie spółki rządzi się swoimi prawami, wpłaty powinny mieć określony tytuł prawny

→ naruszanie zasady nienaruszalności kapitału zakładowego poprzez wypłatę wspólnikom wynagrodzenie z części kapitału zakładowego, takiej czynności nie można dokonać, bez względu na to za jakie usługi ma zostać wypłacone wynagrodzenie

→ nie ujawnianie danych spółki podczas różnych operacji gospodarczych, nie podawanie wiadomości na temat spółki może powodować to, że  członkowie zarządu otrzymają karę finansową

Jest wiele aspektów, w których prowadzący sprawy spółki może popełniać błędy. To naturalne, że wiele rzeczy trzeba się dopiero nauczyć, żeby móc w odpowiedni sposób zarządzać spółkę. Pozyskiwanie informacji , korzystanie z doświadczeń innych to jeden ze sposób jak ustrzec się błędów w zarządzaniu spółką z o.o.

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności gospodarczej


gotowa-spolka-zooSpółka z o.o. jest jedną z ulubionych form prawnych przedsiębiorców. Najczęściej zakładając nowy podmiot rynkowy przedsiębiorca sięga właśnie po spółkę z o.o.. Jeśli by zapytać dlaczego wybór pada na spółkę z o.o. każdy odpowie inaczej, bo liczą się dla niego inne priorytety.

Zauważyć jednak można, że wśród odpowiedzi często pojawiają się zalety dotyczące wysokości kapitału zakładowego i ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania.

Dlaczego spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności jest tak popularna?

Na początku drogi do sukcesu dla każdego liczy się ograniczenie kosztów, bo niestety ale rozpoczęcie działalności wiąże się z ogromnymi wydatkami, trzeba więc szukać oszczędności. Jeśli przedsiębiorca ma wybierać pośród  spółek kapitałowych i ma mieć na uwadze ograniczenia wkładów na pewno wybierze spółkę z o.o.. W przypadku tej spółki kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 000 zł. Jedynie ? Dla kogoś może to być duża kwota pieniędzy ale porównując ją z kapitałem spółki akcyjnej, który wynosi 100 000 zł, jest nie wielka. Przedsiębiorca może na początku wpłacić tą minimalną wielkość a z biegiem czasu, kiedy jego działalność nabierze rozwoju będzie mógł powiększyć wielkość kapitału zakładowego.

Każdy posiada jakiś majątek prywatny, ogromnej wartości lub niewielki, ale ma on często ogromną wartość niematerialną, jest czymś ważnym dla przedsiębiorcy. Jeśli coś jest wartościowego każdy chce to chronić. Taką możliwość zabezpieczenia majątku własnego daje właśnie spółka z o.o.. Każdy z wspólników wnosi do niej wkłady jakie zaliczane są do majątku spółki i zazwyczaj tylko je może utracić kiedy okaże się, że działalność się nie powiodła a spółka ma ogromne zobowiązania, które należy uregulować. Czasem pojawiają się sytuację, gdy wspólnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z własnego majątku ale ta sytuacja pojawia się rzadko i najczęściej dotyczy osób, które pełnią funkcję w zarządzie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo ciekawa forma działalności, odpowiednia także dla początkującego przedsiębiorcy.

Rada Nadzorcza

Istnieje takie polskie przysłowie  „ co dwie głowy to nie jedna ”, lepiej rozwiązuję się problemy i podejmuję decyzję kiedy obok ktoś  służy pomocą, radą, wyrazi swoją opinię na dany temat.

W spółce z o.o. obok zarządu pojawia się taki organ jak Rada Nadzorcza. Nie ma obowiązku powoływania tego organy, chyba, że kapitał zakładowy takiej spółki przekracza 500 000 zł. W jej miejsce spółka może powołać Komisję Rewizyjną. Członkiem takiej rady nie może zostać wspólnik, które pełni funkcję w zarządzie spółki bądź jest z nim związany.
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy wybierani są podobnie jak członkowie zarządu uchwałą wspólników. Gdy umowa spółki nie określa inaczej, kadencja takiego organu trwa 1 rok. W dowolnym momencie można odwoływać poszczególnych członków.

W kompetencjach Rady Nadzorczej jest:

» ocena zgodności sprawozdań finansowych
» kontrola wniosków zarządu
» możliwość badania wszystkich dokumentów spółki
» rewizja stanu majątku spółki

Jest to organ, które kontroluję poczynania zarządu, pracowników spółki, zajmuję się sprawdzaniem czy wszystkie dokumenty sprawozdania są zgodne z rzeczywistością.