Articles tagged with: przedsiębiorstwo

Outsourcing

outsourcing-ksiegowyOutsourcing to rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Polega na powierzeniu podmiotom zewnętrznym zadań z danej dziedziny. Skorzystanie z takiego rozwiązania znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i generuje dla przedsiębiorcy dodatkowy czas, który może zostać wykorzystany na wykonanie innych obowiązków.

Najczęściej na outsourcing przedsiębiorcy decydują się w zakresie:

  • szkoleń,
  • finansów i rachunkowości,
  • audytu wewnętrznego,
  • podatków,
  • zarządzania środkami trwałymi,
  • zaopatrzenia,
  • zarządzania dokumentami,
  • obsługi klienta.

Podstawową zaletą outsourcingu jest pozyskanie kompleksowej i profesjonalnej obsługi w bardzo szerokim zakresie optymalizując jednocześnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie jest narażony na koszty poboczne jakie generowane są w związku z samodzielnym wykonywaniem zadań, ponosi jedynie koszty wynagrodzenia dla podmiotów zewnętrznych, które zajmują się wykonywaniem poszczególnych zadań. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rozwiązanie jakim jest outsourcing dostrzegając w nim wiele korzyści.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest procesem bardzo złożonym, który nakłada na przedsiębiorcę wiele zadań i obowiązków, warto poszukiwać nowych rozwiązań, które upłynnią i ułatwią proces prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikro, małe średnie – jakie są przedsiębiorstwa?

zalozenie-spolki

 

Na rynku działa coraz więcej firm, według raportów Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2013 roku powstało 316 231 indywidualnych działalności gospodarczych oraz 36 362 firm zostało zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorców jest coraz więcej i coraz sprawniej działają na rynku. Być może do wzrastającej liczby działalności gospodarczych przyczyniły się zmieniające przepisy i dostęp do różnych możliwości jak na przykład zakup gotowej spółki, która pozwala na rozpoczęcie działania już w ciągu jednego dnia. Wśród tak dużej liczby działalności można wyróżnić różne rodzaje przedsiębiorstw. Jednym z bardzo popularnych podziałów jest wyróżnienie ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników, wielkość przychodów netto, wielkość sumy bilansowej.

Mikro – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a osiągany roczny obrót( bilans roczny) nie przekracza kwoty 2 mln euro

Małe – w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników a osiągany obrót nie przekracza kwoty 10 mln euro

Średnie – to przedsiębiorstwa gdzie zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, roczny bilans nie może być większy niż 43 mln zł

Zmiana statusy przedsiębiorstwa następuję w momencie przekroczenia  podanych wielkości w ciągu dwóch kolejnych lat.

W jakiej kategorii umieścisz swoją firmę?