Articles tagged with: rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

Istnieje takie polskie przysłowie  „ co dwie głowy to nie jedna ”, lepiej rozwiązuję się problemy i podejmuję decyzję kiedy obok ktoś  służy pomocą, radą, wyrazi swoją opinię na dany temat.

W spółce z o.o. obok zarządu pojawia się taki organ jak Rada Nadzorcza. Nie ma obowiązku powoływania tego organy, chyba, że kapitał zakładowy takiej spółki przekracza 500 000 zł. W jej miejsce spółka może powołać Komisję Rewizyjną. Członkiem takiej rady nie może zostać wspólnik, które pełni funkcję w zarządzie spółki bądź jest z nim związany.
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy wybierani są podobnie jak członkowie zarządu uchwałą wspólników. Gdy umowa spółki nie określa inaczej, kadencja takiego organu trwa 1 rok. W dowolnym momencie można odwoływać poszczególnych członków.

W kompetencjach Rady Nadzorczej jest:

» ocena zgodności sprawozdań finansowych
» kontrola wniosków zarządu
» możliwość badania wszystkich dokumentów spółki
» rewizja stanu majątku spółki

Jest to organ, które kontroluję poczynania zarządu, pracowników spółki, zajmuję się sprawdzaniem czy wszystkie dokumenty sprawozdania są zgodne z rzeczywistością.