Articles tagged with: regon

Rejestr REGON

REGON to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

REGON to również numer identyfikacyjny, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze.

REGON jest zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych.

Do rejestru REGON zostają wpisane:

– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
– jednostki lokalne ww. podmiotów.