Articles tagged with: rejestracja spółki jawnej

Kilka słów o spółce jawnej

Spółka jawna jest spółką jednoosobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka posiada osobowość prawną.

Majątek spółki składa się z wkładów wniesionych przez wspólników oraz mienia nabytego w czasie istnienia spółki.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązana spółki całym swoim majątkiem.
Każdy wspólnik ma prawo do prowadzenia spraw spółki. Umowa może przewidywać sytuację, w której sprawy spółki powierza się jednemu wspólnikowi. Jednak ta kwestia uzależniona jest od preferencji wspólników.

Spółka nie może być prowadzona przez osoby trzecie.

W jaki sposób osiągnąć sukces? Przeczytaj!

Spółka jawna

Kolejną wśród spółek osobowych jest spółka jawna, to jedna z najprostszych form jakie inwestorzy mają do wyboru.
Spółka prowadzi działalność pod własną nazwą ale nie jest spółką handlową.

Jak powstaje?

Zawarcie jedynie umowy nie wystarczy, spółka powstaje w momencie zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Kapitał?

Nie ma określenia kapitału początkowego jaki musi zostać wniesiony do spółki. Majątek spółki stanowią wszystkie wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników czy to w formie pieniężnej czy w formie aportu.

Nazwa?

W nazwie takiej spółki musi zostać ujawniony przynajmniej jeden z wspólników i musi się pojawić się dopisek spółka jawna.

Regulowanie zobowiązań?

Tak kwestia pewnie najbardziej interesuje wspólników. Jeśli chodzi o spółkę jawną za wszelkie zobowiązania odpowiadają również wspólnicy. Kiedy okaże się, że majątek jaki spółka posiada nie jest wystarczający to wspólnicy z własnego majątku będą zobowiązani pokryć dług.

Spółka jawna z pewnością należy do jednej z prostszych form prawnych ale nie chroni majątku własnego wspólników.