Articles tagged with: rejestracja spółki z o.o. w KRS

Założenie spółki z o.o. – wymagana dokumentacja

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się bardzo dużą popularnością pośród polskich przedsiębiorców. Wśród powstających spółek większość stanowią właśnie te formy. Fakt ten nie dziwi, zwłaszcza gdy pozna się zalety tej spółki. Najbardziej docenianą pośród nich jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników. 


rejestracja-spolki-zooChociaż spółka z o.o. cieszy się bardzo dużą popularnością, jej założenie nie jest łatwe. Mogłoby to skutecznie zniechęcać do zakładania firm w tej formie, gdyby nie rozwiązania takie jak gotowe spółki z o.o. czy usługi rejestracyjne spółek.

W celu rejestracji spółki z o.o. w KRS trzeba sporządzić liczną dokumentację. W jej skład wchodzą zarówno wnioski rejestracyjne KRS oraz dodatkowe oświadczenia. Kompletna dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o. obejmuje

  • wniosek rejestracyjny – KRS-W3 
  • załączniki do wniosku – KRS-WE, KRS-WK, KRS-WM, 
  • wypis z aktu notarialnego umowy spółki, 
  • dokument dotyczący zgodny na powołanie,  
  • dokument o powołaniu członków zarządu spółki,  
  • wykaz wspólników,  
  • wykaz adresów członków zarządu,  
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego, 
  • listę z nazwiskiem, imieniem, adresem jedynego wspólnika spółki z o.o. (w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.), 
  • potwierdzenie uiszczenia opłat za wpis w Rejestrze i ogłoszenie w MSIG.