Articles tagged with: rejestracja spółki z o.o.

Koszty związane z założeniem spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przyciągającą uwagę tych, którzy chcą prowadzić własny biznes.

Założenie spółki z o.o. wiąże się przede wszystkim z niskimi kosztami związanymi z wprowadzeniem produktu na rynek. Zakładając spółkę z o.o. musimy przygotować się na koszty wynikające z:
– spisania umowy spółki, która musi być sporządzona notarialnie
– rejestracji spółki w KRS
– wniesienia wkładu wynoszącego 5000 zł

W przypadku wyboru rejestracji spółki przez Internet koszty mogą znacząco się zmniejszyć, ponieważ przyszły przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów wynikających z obsługą notarialną.

Założenie spółki z o.o. to bezpieczne rozwiązanie dla osób, które chcą prowadzić swój biznes. Przedsiębiorcy mogą zarządzać własną firmą bez obaw o swój prywatny majątek.

Pomoc w rejestracji spółki z o.o. może być niezbędna dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu obowiązującego prawa. Warto zdecydować się na współpracę z ludźmi, którzy przeprowadzą procedurę rejestracji spółki w krótkim czasie.

Nadzór w spółce z o.o.

Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych. Najczęściej wybierana jest przez osoby, które chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu. Wspólnicy spółki nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania.

Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników.

Zarząd reprezentuje spółkę na określonych zasadach określonych w statucie umowie spółki. Warto podkreślić również, że spółkę może reprezentować prokurent.

Kto może nadzorować spółkę?
Każdy wspólnik ma prawo indywidualnego nadzoru nad spółką. Prawo może jednak zostać ograniczone lub wyłączone w umowie, jeśli zostanie ustanowiona rada nadzorcza.
Spółka z o.o. jest formą prawną, w której można ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.

Zakładanie spółki z o.o. krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się wciąż wzrastającą popularnością wśród osób, które rozpoczynają swoją przygodę w wielkim świecie biznesu.

Aby zarejestrować dany podmiot konieczne jest przejście kilkustopniowej rejestracji.
Oto jej etapy:

1. Sporządzenie umowy spółki.
Umowa musi zostać sporządzona w sposób pisemny w formie aktu notarialnego i powinna zawierać:
-nazwę i adres siedziby,
-przedmiot działalności,
-wysokość kapitału zakładowego,
-to czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
-liczbę oraz nominalną ilość udziałów,
-czas trwania spółki jeżeli jest on przewidziany.

2. Spółka w organizacji.
Po uzyskaniu wpisu wspólnicy mają 6 miesięcy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez czas ten wspólnicy muszą zgromadzić kapitał zakładowy, a także ustalić nazwę organizacji.
Jeżeli do pół roku umowa nie zostanie wpisana do KRS zostanie ona rozwiązana.

3. Wpis do KRS.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą druku KRS-W3. Do wniosku należy dołączyć druki KRS-WE, KRS-WM, KRS-WK, KRS-WA oraz KRS-WL.

4. Obowiązki dodatkowe.
Do dodatkowych czynności, które powinny towarzyszyć rejestracji należy założenie konta firmowego w banku przy użyciu otrzymanego REGONu, rejestracja do VATu oraz powiadomienie urzędu o wybranej formie opodatkowania.

Założenie spółki z o.o. – wymagana dokumentacja

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się bardzo dużą popularnością pośród polskich przedsiębiorców. Wśród powstających spółek większość stanowią właśnie te formy. Fakt ten nie dziwi, zwłaszcza gdy pozna się zalety tej spółki. Najbardziej docenianą pośród nich jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników. 


rejestracja-spolki-zooChociaż spółka z o.o. cieszy się bardzo dużą popularnością, jej założenie nie jest łatwe. Mogłoby to skutecznie zniechęcać do zakładania firm w tej formie, gdyby nie rozwiązania takie jak gotowe spółki z o.o. czy usługi rejestracyjne spółek.

W celu rejestracji spółki z o.o. w KRS trzeba sporządzić liczną dokumentację. W jej skład wchodzą zarówno wnioski rejestracyjne KRS oraz dodatkowe oświadczenia. Kompletna dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o. obejmuje

  • wniosek rejestracyjny – KRS-W3 
  • załączniki do wniosku – KRS-WE, KRS-WK, KRS-WM, 
  • wypis z aktu notarialnego umowy spółki, 
  • dokument dotyczący zgodny na powołanie,  
  • dokument o powołaniu członków zarządu spółki,  
  • wykaz wspólników,  
  • wykaz adresów członków zarządu,  
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego, 
  • listę z nazwiskiem, imieniem, adresem jedynego wspólnika spółki z o.o. (w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.), 
  • potwierdzenie uiszczenia opłat za wpis w Rejestrze i ogłoszenie w MSIG.

Jaki sposób rejestracji spółki z o.o. wybrać?


jak-zarejestrowac-spolkePrzedsiębiorca decydując się na działalność w formie spółki z o.o. staje przed decyzją jaki sposób rejestracji spółki będzie najlepszy. Ma do wyboru trzy  różne możliwości, jest więc z czego wybierać. Na początku musimy się zastanowić na czym tak naprawdę Nam zależy, czy chcemy bezproblemowej rejestracji czy też sami będziemy się męczyć z wszystkimi formalności aż dobrniemy do końca. Mamy więc opcję dla tradycjonalistów i tych, którzy cenią sobie nowoczesne rozwiązania. Tylko czy warto marnować cenny czas, denerwować się nie potrzebnie,  kiedy możemy wybrać sposób, który będzie bardzo szybki i zarazem efektywny.

Dzisiejszy rynek ma to do siebie, że stwarza coraz to większe możliwości a oferowane usługi są najwyższej jakości bo konkurencja jest duża. W związku z tym pojawia się możliwość rejestracji spółki za pomocą firmy, która od dawna się tym zajmuję i zna się na tym. W ten sposób procedura rejestracji potrawa tylko  kilka dni, nic nie będziemy musieli sami załatwiać. Z kolei kiedy postanowimy, że sami wszystkim się zajmiemy może czekać Nas rozczarowanie. Każdy powinien mieć świadomość tego, że taki proces rejestracji spółki będzie wymagał poświęcenia czasu i załatwienia szeregu formalności , jeszcze nikt nie dam Nam pewności, że zrobimy to właściwie.

Wybór należy do Nas. Ważne jest żeby dokonać dobrej analizy wszystkich za i przeciw, żeby potem nie okazało się, że dokonaliśmy nie właściwego wyboru.

Zarząd w spółce z o.o.

W każdym przedsięwzięciu potrzebna jest osoba, która cały proces będzie koordynować i nadzorować. Inaczej pewnie jego realizacja byłaby niemożliwa a na pewno bardziej czasochłonna.
Prowadzenie działalności to proces bardzo złożony i gdyby nie było organu nadzorującego, wszystko wymknęłoby się spod kontroli. Działalność takiego podmiotu nie powiodłaby się.

Taką rolę koordynatora pełni w spółce z o.o. zarząd.
W skład jego wchodzi jeden  bądź większa liczba członków,  jest wybierany przez walne zgromadzenie drogą uchwały. Członkiem zarządu może zostać wspólnik spółki albo osoba z zewnątrz, która ze spółką nie jest związana.
Członek zarządu może zostać odwołany z swojej funkcji, może również sam z niej zrezygnować.

Do głównych zadać zarządu będzie należało:
→ prowadzenie spraw spółki – podejmowanie decyzji gospodarczych, podejmowanie czynności sądowych
→ reprezentacja spółki na zewnątrz

Wszystkie kompetencje jakie posiada zarząd będą wynikać z przepisów prawa, postanowień zawartych w umowie spółki oraz regulaminu jaki został stworzony przez zarząd.

Spółka z o.o. w organizacji

Podmioty gospodarcze zakładając działalność w formie spółki wiedzą, że najpierw muszą podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego a potem należy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W połowie tej drogi pojawia się coś takiego jak Spółka z o.o. w organizacji. Jest to podmiot, nie zarejestrowany w pełni, może normalnie prowadzić działalność gospodarczą zawierać umowy, ale nie posiada najważniejszej cechy spółek kapitałowych tj. osobowości prawnej.

Okres pomiędzy umową a wpisem do KRS to czas jaki spółka ma na zorganizowanie swoich wewnętrznych struktur. Wspólnicy muszą wybrać zarząd, który będzie się zajmować sprawami spółki i reprezentacją spółki na zewnątrz. To czas jaki spółka powinna wykorzystać aby stworzyć sobie jak najlepsze warunki do funkcjonowania.

Spółka z o.o. w organizacji jest przykładem prowadzenia działalności w przejściowym etapie. Nie trzeba czekać z działaniem aż do momentu wpisu do KRS i uzyskania osobowości prawnej.

Spółka z.o.o – forma prawna wybierana najczęściej

Już w wstępnej fazie zakładania działalności podmiot gospodarczy musi dokonać bardzo ważnego wyboru, który będzie decydował o powodzeniu jego przedsięwzięcia. Każdy przyszły przedsiębiorca ma bardzo duży wybór jeśli chodzi o formę prawną w jakiej będzie działał na rynku.
Można zauważyć, że największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Dlaczego?

Dla każdego podmiotu powody wybory mogą być inne bo kieruję się własnymi odczuciami.
Największą zaletą tej spółki kapitałowej może być niewielka wysokość kapitału zakładowego. Jest to 5 000 zł, podczas gdy w przypadku spółki akcyjnej taki kapitał wynosi 100 000 zł, to ogromna różnica.
Spółka z o.o. w związku, że jest spółka kapitałową odpowiada za zobowiązania wyłączenie majątkiem własnym spółki. Wspólnicy mogą czuć się bezpiecznie, bo ich własny majątek nie będzie podlegał egzekucji, trzeba tutaj dodać, że jednak czasem pojawią się wyjątkiem.
Zaletą może też być fakt, że nazwa takiej spółki może być dowolna, przedsiębiorca może puścić wodze fantazji musi jedynie pamiętać o tym, że w nazwie musi się pojawić dopisek spółka z o.o.