Articles tagged with: rejestracja spółki

Jak potwierdzić tożsamość na wniosku elektronicznym do KRS?

Od lipca funkcjonuje elektroniczny KRS, który zobowiązuje przedsiębiorców do dostosowania się do wymogów działania systemu. O jakich wymogach mowa? Jak zmieniło się składanie wniosków do KRS?

Jedną z najważniejszych zmian jest składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. To bardzo istotna zmiana, ponieważ papierowe wnioski nie będą rozpatrywane przez sąd.

Elektroniczna forma wniosków KRS zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości przez osobę składającą wniosek. Na co warto zwrócić uwagę? Jak potwierdzić tożsamość na wniosku, formularzu?

Osoby korzystające z systemu KRS mają do wyboru:
– profil zaufany
– kwalifikowany podpis elektroniczny (posiadający odpowiednie certyfikat)

Na jaki wybór najczęściej decydują się osoby prowadzące firmę? Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który posiada więcej zastosowań (zawieranie umów, wystawiania faktur, możliwość składania zamówień publicznych itd.).

Krajowy Plan Odbudowy – pomoc dla przedsiębiorców

Program Krajowy Plan Odbudowy ma na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy w znacznym stopniu odczuli negatywne skutki pandemii. Krajowy Plan Odbudowy określa zasady wydatkowania przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska ma być jednym z największych beneficjentów środków finansowych.

Filary Krajowego Planu Odbudowy:
1. Odporność i konkurencyjność gospodarki
2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
3. Transformacja cyfrowa
4. Zielona inteligentna mobilność

Obecnie przedstawiony przez Radę Ministrów projekt Krajowego Planu Odbudowy czeka na akceptację Komisji Europejskiej.

Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany wiele polskich firm może liczyć na dodatkowe środki finansowe.

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.
Kody PKD ustalają również symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, to znaczy: sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności są określane jako: przeważające, drugorzędne oraz pomocnicze.

Sekcje kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • sekcja F – budownictwo
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • sekcja J – informacja i komunikacja
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • sekcja P – edukacja
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat “zakazanych kodów PKD” dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie kody mogą utrudnić Ci założenie własnego biznesu – KLIKNIJ TUTAJ

Które spółki można zarejestrować przez Internet?

Rejestrowanie spółek przez Internet jest zdecydowanie dużo prostsze, a także tańsze niż tradycyjna forma. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz szybko cieszyć się otwartą działalnością.

Które spółki można zarejestrować przez Internet? Od 1 stycznia 2012 roku możliwe jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, a od 15 stycznia 2015 roku także spółki komandytowej oraz jawnej.

Otwierając spółkę online należy uwzględnić kilka kwestii. Ważne jest, aby pamiętać, że zakładanie firmy przez Internet możliwe jest tylko wtedy, gdy wspólnicy wnoszą wkłady pieniężne. Konieczne jest także posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, a gotowe wzorce umów nie pozwalają na wprowadzanie dużych zmian. 

Istotne jest, że na założenie spółki przez Internet nie potrzeba dużo czasu. Średnio sama rejestracja zajmuje około 45 min, a spółka już po 24 godzinach może figurować w KRS. Nie ma konieczności wizyty u notariusza, co jest sporą oszczędnością. Dzięki rejestracji biznesów online, jesteś w stanie zrobić wszystko sam. Nie musisz wychodzić z domu, a wszystkie instrukcje znajdziesz w Internecie.

W tym momencie możliwa jest tylko rejestracja trzech rodzajów spółek online. Jednak jest to bardzo wygodne, pozwala na szybkie podjęcie działań.

Elektroniczna rejestracja spółki

rejestracja-spolkiWśród metod rejestracji spółki z o.o. można wyróżnić elektroniczną rejestrację spółki. Proces założenia spółki przebiega za pomocą systemu on-line jaki został udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby móc zarejestrować spółkę wspólnicy spółki muszą zarejestrować się w systemie eMS. Przy rejestracji spółki wykorzystany zostaje wzorzec umowy, dzięki czemu wspólnicy spółki nie muszą korzystać z usług notariusza ( w wersji tradycyjne umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego ).

Procedura elektronicznej rejestracji spółki przebiega następująco:

1. Wspólnicy spółki muszą zarejestrować się w systemie oraz uzgodnić wszystkie niezbędne dane, które zawarte zostaną w umowie spółki.

2. Następną czynnością jest uzupełnienie formularzy wniosków jakie dostępne są w systemie eMS oraz dokładne ich sprawdzenie bo podpisując dokumenty nie będzie można już wprowadzić żadnych zmian.

3. Automatyczne wygenerowanie dokumentów.

4. Kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym przez każdego z wspólników spółki.

5. Opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard.

6. Przesłanie dokumentów rejestracyjnych spółki.

Wspólnicy spółki powinni pamiętać aby w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru pokryć wkłady na kapitał zakładowy spółki oraz złożyć w sądzie wzory podpisów.

Uwaga! Do 13 lipca 2017 roku dokumenty można było podpisywać zwykłem podpisem elektronicznym. Obecnie podczas rejestracji spółki wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP (profil ten mogą założyć osoby, które posiadają numer PESEL) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dostępny jest również dla osób, które nie posiadają numeru PESEL)

 

Jeśli jednak dla Państwa rejestracja spółki nie jest dobrym rozwiązaniem warto zastanowić się nad zakup gotowej spółki ( tutaj więcej informacji ).

Spółka partnerska – zakładać czy nie zakładać?

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie firmy w postaci spółki partnerskiej. Jakie są jej wady oraz zalety? Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zalety spółki
Spółka partnerska daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników. Odpowiadają oni tylko za podejmowane przez siebie działania nie przejmując się pozostałymi wspólnikami.
Nazwa spółki partnerskiej podlega ochronie prawnej.

Wady spółki
Spółka może zostać założona przez osoby wykonujące wolny zawód. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oznacza to, że koszty założenia spółki wzrastają.

System S24 – szybszy sposób na rejestrację spółki

System S24 daje możliwość założenia firmy za pośrednictwem Internetu. Poszerza się grono form spółek, które mogą zostać założone online.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki za pomocą systemu S24, ponieważ umożliwia on rejestrację firmy w krótkim czasie. Jest to bezpieczny sposób, który wykorzystuje dostępne na platformie wzorce dokumentów oraz umów.

System ten pozwala na:
– podpisanie umowy;
– dokonanie płatności elektronicznej;
– wysłanie do Sądu Rejestrowego dokumentów dotyczących rejestracji spółki;

Wadą tego systemu jest fakt, że każdy, kto chce zarejestrować spółkę za pośrednictwem Internetu zobowiązany jest do założenia konta na platformie.

System dostępny jest zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i zagranicznych.

 

Założenie spółki w 2017 roku

Coraz więcej osób chce prowadzić własne przedsiębiorstwo. Zarządzanie firmą umożliwia realizację marzeń oraz ambicji. Często motywacją do założenia firmy jest nowy rok. Myśl „Od nowego roku zarejestruję własną spółkę” brzmi w głowach niejednego z nas. Jednak czy warto czekać do nowego roku?

Jak w odpowiedni sposób założyć firmę?

Pierwszym sposobem jest jej rejestracja.
Samodzielne przeprowadzenie całej procedury może od nowego roku okazać się dosyć problematyczne dla osób, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia w zakładaniu firm. Dlaczego?
Od stycznia 2017 roku mają zostać wprowadzone nowe przepisy, które znacznie utrudnią zarejestrowanie spółki jako podatnika VAT. Celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie oszustw na tle podatkowym. Każda osoba chcąca pozyskać numer VAT dla spółki spotkać będzie mogła się z odmową urzędu. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie zarejestrowania spółki specjalistom, którzy w bezpieczny sposób i w krótkim czasie założą Państwa firmę.

Drugi sposób: Gotowa spółka
Osoby chcące prowadzić własną firmę mają możliwość zakupu gotowej spółki, która posiada kompletną dokumentację. Daje ona możliwość prowadzenia spraw firmy już następnego dnia po dokonaniu formalności.

Motywacja do założenia własnej spółki!

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, to prawdopodobnie zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej.zarejestrowanie-spolki

Podjąłeś decyzję o zarejestrowaniu spółki?

… a może wciąż się wahasz?

 

Jeśli jesteś pewien swojej decyzji, to trzymaj tak dalej, a na pewno nie będziesz żałował. Z kolei jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to koniecznie musisz przeczytać ten artykuł, ponieważ postaram się, abyś dostrzegł wszystkie zalety posiadania swojej firmy.

Otóż myślę, że w pierwszej kolejności należy napisać o tym, jakie są niskie koszty zakładania. Wiążą się one tylko i wyłącznie ze sporządzeniem i podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, rejestracją w KRS, a także z wniesieniem wkładu o minimalnej kwocie 5000 złotych.

CIEKAWOSTKA!

Wymienione powyżej koszty zmniejszają się w przypadku, gdy rejestracja spółki dokonuje się przez Internet, gdzie omijamy koszty notarialne.

Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć jest szybkie, a w zasadzie automatyczne nadanie numerów NIP i REGON przez sąd w zaledwie kilka dni po rejestracji w KRS. Zatem można zyskać parę dni i mnóstwo cierpliwości, które prawdopodobnie zostałyby stracone na bieganie po wszystkich niezbędnych urzędach i zbieranie niezbędnej dokumentacji.

Z moich obserwacji wynika, że wiele osób przeraża się na myśl o wysokiej kwocie kapitału zakładowego. Fakt, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (50 000 zł) lub akcyjnej (100 000 zł) kwota ta jest wysoka, czego nie można powiedzieć o kapitale zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku której kwota ta wynosi 5 000 zł. Zatem w porównaniu do poprzednich spółek jest to spora oszczędność.

Następna ważna informacja dotyczy wspólników, a w zasadzie ich odpowiedzialności za ewentualne długi spółki. Każdy ze wspólników odpowiada do wysokości wniesionych przez siebie wkładów i to właśnie stąd bierze się nazwa tej spółki.

Chcesz podjąć się założenia spółki, ale nie masz kompana, który wraz z Tobą podjąłby się tego zadania? Nic straconego, gdyż istnieje możliwość założenia jednoosobowej spółki. Rozwiązanie to zostało opracowane ze względu na przedsiębiorców, którzy podejmują działalność na większą skalę. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą ograniczyć ryzyko gospodarcze i płacić niższą kwotę podatku.

Podejrzewam, że jeszcze wielu zalet prowadzenia spółki można byłoby się doszukać. Powyżej znajdują się według mnie te najważniejsze, o których każdy powinien wiedzieć. Wszystko, a więc także założenie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Zaczęłam od zalet, ale już w najbliższym poście napiszę o tym, jakie minusy ma zakładanie właśnie takiej spółki.

Jak pozyskać kapitał na założenie spółki?

kapital-na-zalozenie-spolkiZałożenie własnej spółki to cel wielu podmiotów gospodarczych, nie realizują go jednak za uwagi na ograniczenia finansowe. Sam proces założenie spółki może nie okazać się aż tak bardzo kosztowny, trudno jednak wykorzystać wszystkie środki wyłącznie na złożenie firmy, do prowadzenia czynnej działalności na rynku również konieczne będą fundusze.

W jaki sposób pozyskać kapitał dla spółki?

Jest kilka sposobów z jakich mogą skorzystać podmioty gospodarcze. Część z nich dostępna jest wyłącznie dla wybranej grupy jednostek z uwagi na konieczność spełnienia kilku warunków.

Obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem po jaki sięgają podmioty gospodarcze jest pozyskanie dotacji unijnej. Polska jako członek Unii Europejskiej pozyskała bardzo duże fundusze, które wykorzystywany będą w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy anioła biznesu, który posiada niezbędny kapitał. Jest to biznesmen, który osiągnął sukces a teraz chce podzielić wolnymi środkami, które posiada. W takiej formie współpracy część osiąganych zysków jest przekazywana na konto anioła biznesu, który udostępnił kapitał.

Skorzystać można z pożyczek, które udzielane są przez jednostki typu venture capital. Prowadzone są różne programy dla danej grupy odbiorców, które umożliwiają między innymi pozyskanie pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach.

Osoby bezrobotne, które zarejestrowane są w Urzędzie Pracy mają możliwość pozyskania jednorazowej dotacji na założenie własnej działalności.

Wyróżnić można bardzo różne sposoby, pozyskanie kredyty może okazać się bardzo trudne, na szczęście jednostki gospodarcze mają szereg innych możliwości, z których warto skorzystać.