Articles tagged with: rodzaje spółek

Jaką formę spółki wybrać?

Start przyszłego przedsiębiorcy jest ciężki, przed nim ważne wybory, które będą decydować o powodzeniu całego przedsięwzięcia.
Jaką formę spółki wybrać? To pytanie, które pewnie stawia sobie nie jeden przedsiębiorca.
Do wyboru są różne formy spółek, każda ma swoje specyficzne cechy i to na nie należy zwrócić uwagę w podejmowaniu decyzji.

Spółka partnerska
dla podmiotów prowadzących działalność w formie wolnych zawodów.

Spółka jawna
dla małych przedsięwzięć.

Spółka cywilna
przedsiębiorcami są wspólnicy nie spółka.

Spółka z o.o.
za zobowiązania spółka odpowiada własnym majątkiem.

Spółka akcyjna
bardzo wysoki kapitał zakładowy 100 000 zł.

Spółka komandytowa
różny podział odpowiedzialności jeśli chodzi o zobowiązania.

Spółka komandytowo-akcyjna
konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Przyszły przedsiębiorca musi sobie określić na czym najbardziej będzie mu zależeć, niski kapitał zakładowy wybierze spółkę z o.o., wykonuje wolny zawód wybierze spółkę partnerską. Ważne jest, żeby umiał określić swoje priorytety i wiedział dokładnie czym będzie się zajmował.

Spółki osobowe

Wśród form spółek jakie tworzone są przez inwestorów na rynku pojawiają się często spółki osobowe.

Co je wyróżnia?

Przede wszystkim to taka forma działalności, która nie posiada osobowości prawnej a jedynie zdolność do czynności prawnych. Zasady jej funkcjonowania zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. To co je najbardziej różni od spółek kapitałowych to fakt, że za zobowiązania spółki jej wspólnicy odpowiadają całym majątkiem, nie pojawia się tutaj ograniczenie odpowiedzialności. Sprawa reprezentacji spółki też jej inna, bo tutaj to wspólnicy zajmują się reprezentowaniem i sprawami spółki. Jeśli mają zostać wprowadzone jakieś zmiany, każdy ze wspólników musi na to wyrazić zgodę. Wśród spółek osobowych możemy wyróżnić:

  • spółkę jawną
  • spółkę komandytową
  • spółkę partnerską
  • spółkę komandytowo-akcyjną

Ciekawym przypadkiem spółki jest spółka cywilna, która nie należy do spółek handlowych, ponieważ jej działalność opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego. Spółka ta nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są jej wspólnicy i to oni podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców.