Articles tagged with: spółka jawna

Spółka z o.o. wspólnikiem spółki jawnej?

Kodeks Spółek Handlowych nie ogranicza możliwości wejścia do spółki jawnej podmiotów prawnych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zastanówmy się jednak czy takie posunięcie będzie opłacalne?

Spółka jawna jest spółką osobową, która może zostać założona z inicjatywy co najmniej dwóch osób. Zazwyczaj jest to spółka osób fizycznych. Zjawisko, gdy jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo rzadkie, jednakże nie ma ograniczeń w tym zakresie.

W spółce jawnej każdy wspólnik bierze pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki jawnej poniesienie odpowiedzialność do wysokości kapitału zakładowego.

Spółka jawna nie płaci podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są wyłącznie wspólnicy. W tym przypadku spółka z o.o. jako jedyna będzie musiała rozliczyć się z podatku dochodowego od osób prawnych. Należy pamiętać również, iż chcąc kolejno wypłacić zysk przez tą spółkę będzie on drugi raz opodatkowany.

Spółki jawne osób fizycznych mogą prowadzić księgowość uproszczoną do momentu aż ich przychody nie przekroczą 2 000 000 euro. Jeżeli chociażby jednym wspólnikiem danego podmiotu jest osoba prawna (w tym przypadku spółka z o.o.) wówczas spółka staje się zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Łatwo zatem wywnioskować, iż prowadzenie spółki jawnej, w której jednym ze wspólników jest spółka z o.o. jest raczej nieopłacalne. Na konstrukcję taką warto zdecydować się kiedy zależy nam na ograniczeniu długiej i kosztownej likwidacji danego podmiotu.

Spółka jawna – wady i zalety

Spółka jawna normowana jest Kodeksem Spółek Handlowych. Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, niebędącą inną spółką handlową. Przypomina nieco spółkę cywilną. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne i prawne. W spółce jawnej za zobowiązania odpowiada każdy wspólnik własnym majątkiem, solidarnie z innymi wspólnikami i całą spółką. Uprawnienia i obowiązki wspólników regulują przepisy zawarte w umowie spółki. Każdy wspólnik może wnieść wkład jednorazowo albo polegać na powtarzających się świadczeniach. Zatem czy warto zakładać spółkę jawną? Rozważmy wady i zalety tej formy prawnej przedsiębiorstwa.

ZALETY SPÓŁKI JAWNEJ:
– nieskomplikowana forma prawna
– łatwość założenia
– ryzyko finansowe ponoszone przez wszystkich wspólników
– swoboda w kształtowaniu zapisów w umowie spółki
– możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika
– brak określenia minimalnych wkładów do spółki
– brak wymogu prowadzenia pełnej księgowości
– możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT

WADY SPÓŁKI JAWNEJ:
– brak osobowości prawnej (solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki)
– zaangażowanie wszystkich wspólników spółki – możliwość wystąpienia wewnętrznych konfliktów; aktywność jednych, biernych innych wspólników
– kasa fiskalna przy obrotach rocznych większych niż 50 tysięcy złotych
– wymóg koncesji w szczególnych przypadkach
– koszty podatku od umowy, wpisu do rejestru przedsiębiorstw oraz jego ogłoszenia

Kilka słów o spółce jawnej

Spółka jawna jest spółką jednoosobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka posiada osobowość prawną.

Majątek spółki składa się z wkładów wniesionych przez wspólników oraz mienia nabytego w czasie istnienia spółki.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązana spółki całym swoim majątkiem.
Każdy wspólnik ma prawo do prowadzenia spraw spółki. Umowa może przewidywać sytuację, w której sprawy spółki powierza się jednemu wspólnikowi. Jednak ta kwestia uzależniona jest od preferencji wspólników.

Spółka nie może być prowadzona przez osoby trzecie.

W jaki sposób osiągnąć sukces? Przeczytaj!

Rozwiązanie spółki jawnej

Powszechnie obowiązujący Kodeks Spółek Handlowych ściśle określa zasady dotyczące tego, jak prowadzić spółki. Zapisy te obejmują m.in. informacje na temat tego, w jakich przypadkach dane spółki mogą zostać rozwiązane. W związku z tym, dzisiejszy post będzie dotyczył sytuacji, w których rozwiązana może zostać spółka jawna.

Przejdźmy zatem do konkretów…

Spółka jawna może zostać rozwiązana, gdy:
– zostało to ustalone w umowie spółki,
– podpisana została uchwała wszystkich wspólników,
– spółka upadła,
– zmarł jeden ze wspólników,
– jeden ze wspólników ogłosił upadłość,
– jeden ze wspólników lub jego wierzyciel wypowiedział umowę spółki,
– sąd orzekł o rozwiązaniu spółki.

likwidacja-spolki

Kolejne spółki będzie można rejestrować przez internet

rejestracja-spolki-przez-internetPodmioty gospodarcze, które planują założenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej lub też w formie spółki jawnej będą miały możliwość przeprowadzenie rejestracji spółki za pomocą systemu, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki sposób zakładania spółki funkcjonuje już w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy korzystać będą z wzorca umowy, który udostępniony jest w systemie, dzięki temu nie trzeba będzie się zastanawiać nad punktami, które w takiej umowie będą musiały być zawarte. Konieczne jednak będzie określenie sobie wszystkich podstawowych danych przez wspólników spółki, tak aby cały proces rejestracji spółki przebiegł płynnie.

Podmioty gospodarcze, które są zainteresowane rejestracją spółki przez internet powinny jednak pamiętać, że w przypadku takiej spółki wkłady, które wnoszoną są przez wspólników muszą być wyrażone w pieniądzu, inna forma nie jest przez system dopuszczona. Spółka jawna oraz komandytowa to kolejne spółki w przypadku, których zastosowane zostały ulepszenia mają one na celu zachęcenie jednostek gospodarczych do podejmowania działalności gospodarczej. W dalszym ciągu istnieje możliwość założenie spółki tradycyjną metodą poprzez osobistą wizytę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja spółki wymaga czasu, dla tych, którzy cenią sobie czas istnieje możliwość zakupu gotowej już spółki, która ma wszystkie niezbędne dokumenty. Więcej o zakupie gotowej spółki tutaj.

Spółka jawna

Kolejną wśród spółek osobowych jest spółka jawna, to jedna z najprostszych form jakie inwestorzy mają do wyboru.
Spółka prowadzi działalność pod własną nazwą ale nie jest spółką handlową.

Jak powstaje?

Zawarcie jedynie umowy nie wystarczy, spółka powstaje w momencie zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Kapitał?

Nie ma określenia kapitału początkowego jaki musi zostać wniesiony do spółki. Majątek spółki stanowią wszystkie wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników czy to w formie pieniężnej czy w formie aportu.

Nazwa?

W nazwie takiej spółki musi zostać ujawniony przynajmniej jeden z wspólników i musi się pojawić się dopisek spółka jawna.

Regulowanie zobowiązań?

Tak kwestia pewnie najbardziej interesuje wspólników. Jeśli chodzi o spółkę jawną za wszelkie zobowiązania odpowiadają również wspólnicy. Kiedy okaże się, że majątek jaki spółka posiada nie jest wystarczający to wspólnicy z własnego majątku będą zobowiązani pokryć dług.

Spółka jawna z pewnością należy do jednej z prostszych form prawnych ale nie chroni majątku własnego wspólników.