Articles tagged with: spółka komandytowa

Suma komandytowa

Czym jest suma komandytowa? Tym pojęciem określana jest kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli.

WAŻNE!.
Jeżeli spółka komandytowa funkcjonuje na rynku na zgodnie z przepisami polskiego prawa, to istotne jest, aby była wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej..

Czy istnieją jakieś granice wysokości sumy?.
Kodeks spółek handlowych nie mówi jasno o wysokości minimalnej ani maksymalnej sumy komandytowej..

Umowa spółki powinna jasno określać wysokość sumy komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki oraz wpisu nowej sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny, co oznacza, że wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem nowej, obniżonej wysokości sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców, komandytariusz odpowiada do poprzednio wpisanej wysokości sumy komandytowej..

Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności za zobowiązania spółki wspólnika będącego w spółce komandytowej komandytariuszem..

Założenie spółki komandytowej – dokumenty

Każda spółka i sposoby jej założenia określone zostały w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Kodeksie Cywilnym. Zatem przedsiębiorca, który planuje podjąć się któregoś z tych kroków, powinien przed przystąpieniem do działania, zorientować się w przepisach dotyczących wybranej przez niego formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym, że częściej usłyszeć można o tym, iż z dnia na dzień powstaje coraz więcej spółek komandytowych, ten post będzie zawierał wszystkie dokumenty, które przygotować musi przedsiębiorca, aby rejestracja wybranej przez niego spółki mogła przebiec szybko i bezproblemowo.

Zatem, aby zarejestrować spółkę komandytową, należy przygotować:zakladanie-spolki-komandytowej

UMOWĘ SPÓŁKI, która jeszcze do niedawna koniecznie musiała być sporządzana w obecności notariusza i w formie aktu notarialnego. Przepis ten na obecną chwilę uległ zmianie i istnieje możliwość założenia spółki przez Internet.

POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁAT, a dokładnie chodzi o opłatę za wpis do KRS w wysokości 500 zł oraz za ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co kosztuje 100 zł.

PEŁNOMOCNICTWO wymagane w przypadku, gdy spółka rejestrowana jest za pośrednictwem pełnomocnika. Nie ma obowiązku, aby spółkę rejestrował tylko jej założyciel. Okazuje się, że można tego dokonać korzystając właśnie z usługi pełnomocnika, który aby móc podejmować jakiekolwiek kroki w tym celu, musi otrzymać wcześniej pełnomocnictwo.

PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONE FORMULARZE, które następnie składa się w KRS. Do formularzy tych zaliczyć można KRS W-1, KRS-WC, KRS-WM, a także KRS-WK. Każdy z tych formularzy znaleźć można na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dodatkowo prócz powyższych dokumentów, należy przygotować także odpowiednie oświadczenie zawierające adresy wszystkich wspólników, wzór podpisu komplementariusza, a także NIP-8.

Wielu przedsiębiorców jest świadomych tego, jak trudne jest przebrnięcie przez cały proces rejestracji spółki komandytowej. Dlatego przyjęło się, że najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest skorzystanie z usług osób, które znając się na tym, są w stanie uniknąć różnego rodzaju błędów. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale także nerwy przedsiębiorcy.

Kolejne spółki będzie można rejestrować przez internet

rejestracja-spolki-przez-internetPodmioty gospodarcze, które planują założenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej lub też w formie spółki jawnej będą miały możliwość przeprowadzenie rejestracji spółki za pomocą systemu, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki sposób zakładania spółki funkcjonuje już w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy korzystać będą z wzorca umowy, który udostępniony jest w systemie, dzięki temu nie trzeba będzie się zastanawiać nad punktami, które w takiej umowie będą musiały być zawarte. Konieczne jednak będzie określenie sobie wszystkich podstawowych danych przez wspólników spółki, tak aby cały proces rejestracji spółki przebiegł płynnie.

Podmioty gospodarcze, które są zainteresowane rejestracją spółki przez internet powinny jednak pamiętać, że w przypadku takiej spółki wkłady, które wnoszoną są przez wspólników muszą być wyrażone w pieniądzu, inna forma nie jest przez system dopuszczona. Spółka jawna oraz komandytowa to kolejne spółki w przypadku, których zastosowane zostały ulepszenia mają one na celu zachęcenie jednostek gospodarczych do podejmowania działalności gospodarczej. W dalszym ciągu istnieje możliwość założenie spółki tradycyjną metodą poprzez osobistą wizytę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja spółki wymaga czasu, dla tych, którzy cenią sobie czas istnieje możliwość zakupu gotowej już spółki, która ma wszystkie niezbędne dokumenty. Więcej o zakupie gotowej spółki tutaj.

Spółka komandytowa

Innym przykładem spółki jaką może sobie wybrać przyszły przedsiębiorca jest spółka komandytowa. Jest ciekawą formą prawną ze względu na wspólników.

Wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie grupy:

•  Komplementariusz – odpowiada w spółce za wszelkie zobowiązania całym swoim majątkiem, jego odpowiedzialność jest nieograniczona, zajmuję się reprezentacją spółki
•  Komandytariusz – opowiada za zobowiązania wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, której wielkość została określona w umowie spółki, może reprezentować spółkę na zewnątrz tyko jako pełnomocnik

Jak powstaje taka spółka?

Tak jak pozostałe spółki podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z wpisem spółka komandytowa powstaje,  zyskuje zdolność do czynności prawnych, nie zyskuje z kolei osobowości prawnej. Umowa takiej spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, taki obowiązek nakładają regulacje prawne.

Jeśli chodzi o nazwę takiej spółki jest podobnie jak w przypadku spółki jawnej, w nazwie należy ujawnić nazwę co najmniej jednego komplementariusza i dodać dopisek spółka komandytowa.

Wielkość wkładów nie jest ustalona odgórnie, wspólnicy mają dowolność w tej kwestii. Formą wkładów również jest dowolna.

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie działalności pod własną nazwą.