Articles tagged with: spółka partnerska

Spółka partnerska – zakładać czy nie zakładać?

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie firmy w postaci spółki partnerskiej. Jakie są jej wady oraz zalety? Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zalety spółki
Spółka partnerska daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników. Odpowiadają oni tylko za podejmowane przez siebie działania nie przejmując się pozostałymi wspólnikami.
Nazwa spółki partnerskiej podlega ochronie prawnej.

Wady spółki
Spółka może zostać założona przez osoby wykonujące wolny zawód. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oznacza to, że koszty założenia spółki wzrastają.

Spółka partnerska

Skoro postawione już zostało pytanie w jakiej formie rozpocząć działalność gospodarczą przyjrzyjmy się bliżej spółką jakie na polskim rynku mogą być tworzone.

Jedną z takich spółek, dość specyficzną jest spółka partnerska. Dlaczego specyficzną ?

Bo jej wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, które wykonują wolne zawody. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być adwokat, architekt, aptekarz, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarz, pielęgniarka, położna, inżynier budowlany, notariusz, radca prawny, księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, broker ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły.
Spółka w swojej działalności może łączyć więcej niż jeden rodzaj zawodów.

Umowa takiej spółki musi być w formie pisemnej, nie wymagana jest forma aktu notarialnego, a w jej nazwie musi się pojawić nazwisko co najmniej jednego partnera.

Jeśli chodzi o kwestię zobowiązań, jest w tej spółce partnerskiej bardzo ciekawa. Za zobowiązania, które powstały w wyniku działania konkretnego partnera, bądź osób przez niego zatrudnionych to on jak twórca zobowiązania będzie za nie ponosił odpowiedzialnością. Inaczej jest kiedy zobowiązania nie związane jest z działalnością konkretnego wspólnika wtedy wszyscy wspólnicy w spółce będą odpowiadać za powstałe zobowiązanie.

Spółka partnerska to forma prawna, która dostępna jest dla ograniczonej liczby podmiotów.