Articles tagged with: spółka z o.o

Przebieg zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do zorganizowania w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Warto pamiętać o obowiązkowych elementach, ponieważ zgromadzenie wspólników, którego przebieg nie obejmuje wszystkich spraw wymaganych przez przepisy prawa, nie może być bowiem uznane za zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwołuje zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską oraz także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy zrobić to w terminie co najmniej dwóch tygodni przed terminem zgromadzenia wspólników.

Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w siedzibie spółki, chyba że umowa spółki wskazuje inne miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o. o. powinno być przede wszystkim rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ostatni rok obrotowy.

Warto pamiętać również o tym, że zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno także zająć się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania z działalności jednostki.

Po zatwierdzeniu sprawozdań podejmuje się uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Ostatnim obowiązkowym punktem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o. o. jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Kto podejmuje decyzję o wypłacie zysku w spółce z o.o.? – przeczytaj nasz artykuł

Razem raźniej czyli połączenie spółki z o.o. i spółki komandytowej


spolka-zoo-i-spolka-komandytowaGospodarka biegnie, przepisy się zmieniają, powstają nowe podmioty prawne można się zgubić w tym procesie wiecznych zmian. Cały czas należy się doskonalić i pozyskiwać nowe umiejętności.

Odnalezienie się na rynku to proces wymagający czasu i cierpliwości w pojedynkę ciężko przezwyciężyć konkurencję i poradzić sobie z wszystkimi problemami. I tak oto powstało połączenie dwóch znanych wszystkim spółek : spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej, ten związek spółek daje przedsiębiorcą znacznie większe pole do popisu.

Taki sposób połączenie spółek pozwoli przedsiębiorcy na optymalizację podatkową. Każdy z Nas na co dzień ma kontakt z podatkami, czy chcemy czy nie one zawsze będą Nam towarzyszyć choćby przy codziennej czynności jaką jest robienia zakupów. Z podatkami wiąże się wiele nieporozumień i kwestii spornych. Przedsiębiorcy dążą do płacenia jak najmniejszych kwot podatku z kolei państwo chciałoby żeby wpływy z podatków były jak największe. I jak tutaj dość do porozumienia? To raczej jest niemożliwe.

Spółki z o.o. objęte są podwójnym opodatkowaniem, płacą zarówno podatek CIT jak i członkowie spółki płacą podatek od zysku jaki został im wypłacony w postaci dywidendy, aby unikać takiej sytuacji coraz częściej spółka z o.o. staje się wspólnikiem w spółce komandytowej i w ten sposób jako członek spółki osobowej płaci tylko raz podatek bo spółka komandytowa obarczona jest podatkiem od osób fizycznych. Takie działanie we dwoje daje też inne zalety, wspólnicy spółki komandytowej nie muszą się już obawiać o swój majątek bo komplementariuszem jest spółka z o.o. czyli to ona odpowiada za zobowiązania finansowe.
Te dwie spółki uzupełniają się nawzajem i razem stanowią bardzo dobrze dobrany duet.