Articles tagged with: spółka

Spółka dominująca a spółka zależna

Wróć do strony głównejSpółka dominująca to spółka handlowa, która wywiera znaczny wpływ na spółkę kapitałową, czyli wtedy spółkę zależną.
W takim wypadku należy zgłosić tę dominację spółce kapitałowej w przeciągu dwóch tygodni od powstania stosunku. W wypadku, gdy spółka dominująca tego nie zrobi, zostanie ona zawieszona, co wiąże się z brakiem głosu w akcjach, albo udziałów reprezentujących więcej niż 33% spółki zależnej.
Spółka jest dominująca gdy:

 

 • Spółka wywiera znaczący wpływ na spółkę kapitałową, szczególnie w przypadku zawierania umowy
 • Dysponuje większością głosów w spółce zależnej
 • Dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników
 • Członkowie zarządu spółki stanowią ponad połowę zarządu spółki kapitałowej
 • Spółka jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków zarządu spółki kapitałowej
 • Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej spółki kapitałowej

 

Utrata spółki dominującej także podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Spółka dominująca, która kontroluje działalność innych spółek, jest nazywana “holdingiem”. Oznacza to sytuację, gdzie kilka spółek jest ze sobą zrzeszone, ale jedna ma nad resztą przewagę.
Holding powstaje, gdy przedsiębiorca chce zoptymalizować koszty, zwiększyć efektywność zarządzania kapitałem, czy po prostu nie chce podejmować ryzyka bankructwa wszystkich spółek.

Łączenie spółek

Spółki – o czym powinieneś wiedzieć?

****

Istnieje możliwość łączenia spółek handlowych. Przewiduje to Kodeks Spółek Handlowych. Łączyć się mogą jedynie osoby prawne, czyli:
– spółki handlowe;
– spółdzielnie;
– przedsiębiorstwa państwowe;

Nie ma możliwości łączenia spółek cywilnych, ponieważ nie posiadają one osobowości prawnej oraz spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółka w upadłości.

Fazy łączenia spółek
– faza managerska – inicjatywa połączenia spółki podejmuje zarząd
– faza decyzyjna – zarządy spółek zwołują zgromadzenie wspólników, na których uchwały muszą być podjęte większością kwalifikowaną 2/3 głosów spółek kapitałowych, jednomyślnie w spółkach jawnych. W przypadku spółek komandytowo akcyjnych wymagana jest jednomyślność komplementariuszy i większość 2/3 głosów komandytariuszy.
– faza rejestracyjna – zarządy spółek zgłaszają wnioski do rejestru

Spółka przejmująca bądź nowo zawiązana wstępuje w ogół zobowiązań.

Rodzaje prokury

Prokura w spółkach handlowych jest pełnomocnictwem, udzielanym przez te spółki osobom fizycznym. O jej istocie i zasadach udzielania pisaliśmy Państwu już na naszym blogu. Prokura jednak może występować w różnych rodzajach i na ten temat więcej tutaj.

Pierwszą odmianą prokury w spółkach jest PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA), która umożliwia prokurentowi samodzielne działanie. Kolejnym rodzajem jest PROKURA ŁĄCZNA. Aby dokonać czynności prawnej na jej mocy konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów. Ostatnim rodzajem występującej prokury może być PROKURA ODDZIAŁOWA, której zakres umocowania prokurenta ogranicza się do zakresu wpisanego do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Do pewnego czasu istniała jeszcze PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA, umożliwiające korzystanie z praw prokury jednocześnie przez prokurenta i inną osobę (członka zarządu czy wspólnika). Jednak postanowieniem Sądu Najwyższego została ona uznana za niedopuszczalną.

Nowe pojęcie: CONTROLLING

Na czym polega controlling?
Jest to nic innego, jak ogół działań związanych z zarządzaniem danym przedsiębiorstwem. Pozwala to nie tylko wyszukiwać odpowiednie informacje, ale również planować oraz na bieżąco kontrolować rozwój firmy. Działania te w głównej mierze są prowadzone ze względu na kadrę kierowniczą, dla której informacje pozyskane w ramach controllingu są bardzo istotne w kwestii podejmowania ważnych firmowych decyzji.

Controlling obejmuje:
– określenie celów do zrealizowania,
– planowanie ich realizacji,
– sterowanie firmą w zakresie finansów,
– sterowanie firmą w zakresie skuteczności ekonomicznej,
– kontrowanie prowadzonych działań.

Rozróżniamy dwa rodzaje controllingu:
controlling strategiczny, który polega na nakierowaniu działań na realizację długookresowych celów przedsiębiorstwa,
controlling operatywny, który polega na skupieniu się na bieżących zagadnieniach finansowych danego przedsiębiorstwa.

 

controlling

Kodeks Spółek Handlowych

kodeks-spolek-handlowychRząd planuje wprowadzenie istotnych zmian w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany pojawią się w:

 • strukturze majątkowej spółki z o.o. poprzez wprowadzenie udziałów beznominałowych,
 • kapitału zakładowego, który nie będzie już obowiązkowy, będzie miał charakter fakultatywny,
 • wprowadzenie instrumentów ochrony wierzycieli w postaci testu wypłacalności, kapitału zapasowego,
 • regulacji związanych z  nabywaniem przez spółkę własnych udziałów oraz obniżania kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych,
 • narzuceniu kolejności źródeł z jakich spółka będzie mogła pokrywać osiągnięte straty,
 • narzuceniu obowiązku zwoływania zgromadzeń wspólników w sytuacji zagrożenia dla wypłacalności spółki.

Zmiany mają objąć swoim zakresem także problematykę zawiązywania, zmian i rozwiązywania spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o. rejestrowanych za pomocą udostępnionych wzorów. Rząd ma na celu zwiększenie zainteresowania podmiotów gospodarczych zakładaniem własnej firmy. Czy wraz z prowadzeniem planowanych zmian uda się zrealizować zamierzone cele zobaczymy. Zawsze jednostki gospodarcze mogą skorzystać z rozwiązania jakim jest gotowa spółka. Podmiot ten ma już za sobą proces rejestracji i umożliwia podjęcie działalności gospodarczej nawet w ciągu 1 dnia. Gotowa spółka to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego sposoby rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, z której może skorzystać każdy pomiot gospodarczy. 

Jak wznowić działalność spółki z o.o. ?


wznowienie-dzialalnosci-spolkiZ jakichś powód działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawieszona, co jeśli teraz spółka chce wznowić działalność.

Wznowienie działalności to proces, który rozpoczyna się od zwołania zarządu spółki, na którym to członkowie zarządu podejmą decyzję w sprawie wznowienia działalności spółki z o.o. Jak w większości spraw związanych z spółką z o.o. i tutaj zarząd będzie odgrywał nadrzędną rolę. Kolejny krok jaki należy podjąć to złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie zmian danych w rejestrze. Będzie do tego potrzebny formularz, który oznaczony jest symbolem KRS-Z62.

Ważnym aspektem w całym procesie wznowienia działalności jest problem związany z zobowiązaniami podatkowymi, należy zwrócić uwagę na datę ponownego rozpoczęcia działalności i wskazać taką żeby nie mieć kłopotów z prawidłowym rozliczeniem się z podatków. Jedną z takich dat jest pierwszy dzień miesiąca lub kwartału.

Do formularza jaki będzie składany w KRS należy dodać inne formularze, które złożone zostaną w pozostałych urzędach tj. US , GUS, ZUS. Złożenie wniosku nie spowoduje konieczności uiszczenia opłaty a informacja o wznowieniu działalności pojawi się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Razem raźniej czyli połączenie spółki z o.o. i spółki komandytowej


spolka-zoo-i-spolka-komandytowaGospodarka biegnie, przepisy się zmieniają, powstają nowe podmioty prawne można się zgubić w tym procesie wiecznych zmian. Cały czas należy się doskonalić i pozyskiwać nowe umiejętności.

Odnalezienie się na rynku to proces wymagający czasu i cierpliwości w pojedynkę ciężko przezwyciężyć konkurencję i poradzić sobie z wszystkimi problemami. I tak oto powstało połączenie dwóch znanych wszystkim spółek : spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej, ten związek spółek daje przedsiębiorcą znacznie większe pole do popisu.

Taki sposób połączenie spółek pozwoli przedsiębiorcy na optymalizację podatkową. Każdy z Nas na co dzień ma kontakt z podatkami, czy chcemy czy nie one zawsze będą Nam towarzyszyć choćby przy codziennej czynności jaką jest robienia zakupów. Z podatkami wiąże się wiele nieporozumień i kwestii spornych. Przedsiębiorcy dążą do płacenia jak najmniejszych kwot podatku z kolei państwo chciałoby żeby wpływy z podatków były jak największe. I jak tutaj dość do porozumienia? To raczej jest niemożliwe.

Spółki z o.o. objęte są podwójnym opodatkowaniem, płacą zarówno podatek CIT jak i członkowie spółki płacą podatek od zysku jaki został im wypłacony w postaci dywidendy, aby unikać takiej sytuacji coraz częściej spółka z o.o. staje się wspólnikiem w spółce komandytowej i w ten sposób jako członek spółki osobowej płaci tylko raz podatek bo spółka komandytowa obarczona jest podatkiem od osób fizycznych. Takie działanie we dwoje daje też inne zalety, wspólnicy spółki komandytowej nie muszą się już obawiać o swój majątek bo komplementariuszem jest spółka z o.o. czyli to ona odpowiada za zobowiązania finansowe.
Te dwie spółki uzupełniają się nawzajem i razem stanowią bardzo dobrze dobrany duet.

Firma spółki z o.o.


nazwa-spolki-zooFirma spółki zazwyczaj określana mianem nazwy spółki ma bardzo ważne znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Kilkuletnie działanie na rynku powoduję, że podmiot gospodarczy wyrabia sobie markę, pozyskuję rzeszę klientów dzięki czemu dobrze prosperuje i rozwija swoją działalnością. Każdy przedsiębiorca wie, że raz zniszczona opinia jest bardzo trudna do odbudowania i klient jeśli raz się zawiódł drugi raz może już nie wrócić.

Na rynku istnieje ogromna konkurencja, która stara się na swoją stronę pozyskać klientów. Często bywa tak, że podmiot wchodzący na rynek przybiera nazwę bardzo podobną do nazwy przedsiębiorstwa, które już jakiś czas z powodzeniem istnieje na rynku. Co w takiej sytuacji można zrobić? Takie działanie nie jest uczciwe ale niestety rynek rządzi się swoimi prawami.

Przedsiębiorca ma prawo do ochrony nazwy swojej firmy, ochrona ta określona została w przepisach Kodeksu Cywilnego. Jeśli prawo do nazwy przedsiębiorcy zostało zagrożone poprzez cudze działanie może on wymagać zaniechania takiego działania pod warunkiem, że jest ono bezprawne. Ma również możliwość żądania aby konkurencja usunęła skutki jakie pojawiły się w związku z naruszeniem nazwy, żądać oświadczenia o danej treści.

Prawo chroni nazwę ale jak widać, wszystkie te czynności nie są zbytnio szkodliwe dla konkurencji, owszem wymagają naprawy szkód ale nie wiążą się z jakimiś ogromnymi obciążeniami finansowymi.
Każdy klient jest ważny więc przedsiębiorca będą podejmować wiele działań aby go pozyskać, czasem kosztem innej firmy.

Działalność gospodarcza


dzialalnosc-w-formie-spolki-zooMarzy Ci się działalność gospodarcza? Nie tylko Tobie, jest mnóstwo osób, które chciałyby otworzyć własną firmę ale nie wiedzą jak lub boją się, że sobie nie poradzą. Świat należy do odważnych jeśli nie będziemy dążyć do spełnienia marzeń i pragnień nie osiągniemy za wiele. Są takie jednostki, które decydują się otworzyć własną firmę i nie żałują tej decyzji.

Jeśli jednak się zdecydujemy czeka Nas odpowiedź na pytanie jaką formę wybrać. Przyszły przedsiębiorca musi się zdecydować czy chce prowadzić działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa czy też w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Każda z tych form ma swoje wymagania więc należy dobrze się zastanowić, wszystko zależy jaką działalność będziemy prowadzić.
Konkurencja jest bardzo duża, działalność będzie wymagać ogromnych nakładów pracy i wysiłku.

Jedną z  ciekawych forma prawnych jest spółka z o.o., która pozwala na ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Kolejną zaletą tej formy jest fakt, że spółkę może założyć jedna osoba a także kapitał zakładowy potrzebny do jej utworzenia wynosi jedynie 5 000 zł ( jedynie, ponieważ w porównaniu do innych spółek na przykład spółki akcyjnej jest niewielki). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, która najczęściej jest wybierana przez podmioty gospodarcze, widać cieszy się ich zainteresowaniem.

Jednoosobowa działalność

Są osoby, które nie potrafią pracować pod dyktando innych, wolą sami dla siebie być szefem i całą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności wziąć na siebie.

Samozatrudnienie jest formą, która często pojawia się na rynku pracy. Ta forma zatrudnienia daje możliwość między innymi zaliczenia wszystkich ponoszonych rzeczywiście kosztów oraz pozwala na wybór formy opodatkowania.

Każdy kto pracuję na siebie sam, nie zatrudnia pracowników nazywany jest samo zatrudnionym. Taka osoba ma swobodę działania, może korzystać z ulg jakie oferuję przepisy prawa: ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja, choć nie w każdym przypadku.

Nie jest się zależnym od nikogo ale ma się mnóstwo obowiązków jakie nie pojawiają się gdy jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Prowadząc same działalność należy pamiętać, że trzeba uregulować wszystkie zobowiązania wobec podmiotów : zapłacić podatek, opłacić składkę na ubezpieczenie.

Jednoosobowa działalność to ogromna odpowiedzialność, bo gdy coś się nie powiedzie to podmiot będzie odpowiadał za wszelkie zobowiązania i będzie ponosił wszelkie konsekwencje związane z niedotrzymaniem albo nie zapłaceniem składki na ubezpieczenie, bądź nie rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym z podatku. Jak każdy wie takie urzędy pierwsze upominają się o swoją własność.

Samozatrudnienie to forma prowadzenia działalności dla osób odważnych, odpowiedzialnych i bardzo dokładnych.