Articles tagged with: spółki cywilne

Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej


spolka-cywilnaSpółka cywilna uważana jest przez przedsiębiorców za jedną z najprostszych form spółek jakie można zakładać. Jest dość charakterystyczną formą prowadzenia działalności opartą na regulacjach, które zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Jakie prawa i obowiązki uzyskują wspólnicy, którzy założyli taką formę spółki?

Prawa i obowiązki wspólników w spółce cywilnej :

– każdy z wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw związanych z spółką
– wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do reprezentowania spółki w wyznaczonych granicach
– każdy z wspólników ma równe prawo do udziału w zyskach i stratach spółki
– istnieje możliwość zwolnienia wspólnika z odpowiedzialności w przypadku strat, ale nie można wyłączyć wspólnika z udziału w zyskach
– wspólnicy mają możliwość wypowiedzenia swojego udziału w spółce
– wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

W spółce cywilnej wszyscy wspólnicy mają równe prawa, chyba, że pojawiają się jakieś szczególne zapisy w umowie spółki. Ważne jest w tej formie spółki, że przedsiębiorcami są wspólnicy a nie spółka.