Articles tagged with: spółki handlowe

Łączenie spółek

Spółki – o czym powinieneś wiedzieć?

****

Istnieje możliwość łączenia spółek handlowych. Przewiduje to Kodeks Spółek Handlowych. Łączyć się mogą jedynie osoby prawne, czyli:
– spółki handlowe;
– spółdzielnie;
– przedsiębiorstwa państwowe;

Nie ma możliwości łączenia spółek cywilnych, ponieważ nie posiadają one osobowości prawnej oraz spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółka w upadłości.

Fazy łączenia spółek
– faza managerska – inicjatywa połączenia spółki podejmuje zarząd
– faza decyzyjna – zarządy spółek zwołują zgromadzenie wspólników, na których uchwały muszą być podjęte większością kwalifikowaną 2/3 głosów spółek kapitałowych, jednomyślnie w spółkach jawnych. W przypadku spółek komandytowo akcyjnych wymagana jest jednomyślność komplementariuszy i większość 2/3 głosów komandytariuszy.
– faza rejestracyjna – zarządy spółek zgłaszają wnioski do rejestru

Spółka przejmująca bądź nowo zawiązana wstępuje w ogół zobowiązań.

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to czynność polegająca na zmianie formy prawnej spółki. Podmiot w wyniku przekształcenia traci swoją dotychczasową formę prawną i w dniu przekształcenia kontynuuje swoje istnienie w innej, nowej formie. Wszystkie spółki handlowe mogą być przekształcane w inne spółki handlowe.

Wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej. Spółka przekształcona ma swoje prawa i obowiązki, przysługujące jej w całości i niezmiennie. Z dniem, w który spółka zostaje przekształcona, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenia spółki można dokonać w kilku krokach:

a). sporządzając plan przekształcenia z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta,
b). podejmując uchwałę o przekształceniu spółki,
c). powołując członków organów spółki przekształconej lub określając wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją,
d). zawierając umowę albo podpisując statut spółki przekształconej,
e). dokonując w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślając spółkę przekształcaną.

Przeczytaj także: Ile kosztuje gotowa spółka?

Rejestracja spółki prawa handlowego


rejestracja-spolki-przez-internetPodmioty gospodarcze zakładając działalność gospodarczą najczęściej wybierają jedną z dostępnych form spółek, czy to spółki osobowe czy też spółki kapitałowe. Każda z spółek ma swoje wady i zalety i dopasowana jest do danego rodzaju działalności. Ciężko znaleźć spółkę, która okazała by się formą uniwersalną bo inna spółka pasuje do małej, jednoosobowej działalności a inna do dużego przedsięwzięcia.

Najczęściej przedsiębiorcy sięgają po spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, formę prawną, która nie wymaga dużych nakładów na kapitał zakładowy a daje możliwość prowadzenia działalności w formie osobowości prawnej.

Jeśli już przedsiębiorca zdecyduję się na rejestrację spółki z o.o. będzie miał możliwość dokonania rejestracji spółki przez internet. Spółka z o.o. jest jedyną spółką, która dają taką możliwość. Ministerstwo Sprawiedliwości planuję także wprowadzenia innych projektów, które pozwolą na rejestrację przez internet spółki jawnej i spółki komandytowej, a także umożliwią dokonywanie zmian w umowie spółki jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na razie jednak są to tylko projekty i specjaliści uważają, że przedsiębiorcy jeszcze na takie zmiany będą musieli cierpliwie poczekać.

Możliwość rejestracji spółki z o.o. przez internet to duże uproszczenie dla podmiotów gospodarczych, wymaga wykonania kilku czynności i obarcza podmiot gospodarczy obowiązkiem załatwienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z urzędami samodzielnie. Przy tej metodzie rejestracji podmiot gospodarczy nie ma możliwości skorzystania z znanej wszystkim procedury jednego okienka.