Articles tagged with: spółki osobowe

Spółki osobowe

Wśród form spółek jakie tworzone są przez inwestorów na rynku pojawiają się często spółki osobowe.

Co je wyróżnia?

Przede wszystkim to taka forma działalności, która nie posiada osobowości prawnej a jedynie zdolność do czynności prawnych. Zasady jej funkcjonowania zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. To co je najbardziej różni od spółek kapitałowych to fakt, że za zobowiązania spółki jej wspólnicy odpowiadają całym majątkiem, nie pojawia się tutaj ograniczenie odpowiedzialności. Sprawa reprezentacji spółki też jej inna, bo tutaj to wspólnicy zajmują się reprezentowaniem i sprawami spółki. Jeśli mają zostać wprowadzone jakieś zmiany, każdy ze wspólników musi na to wyrazić zgodę. Wśród spółek osobowych możemy wyróżnić:

  • spółkę jawną
  • spółkę komandytową
  • spółkę partnerską
  • spółkę komandytowo-akcyjną

Ciekawym przypadkiem spółki jest spółka cywilna, która nie należy do spółek handlowych, ponieważ jej działalność opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego. Spółka ta nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są jej wspólnicy i to oni podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców.