Articles tagged with: system S24

Elektroniczna rejestracja spółki

rejestracja-spolkiWśród metod rejestracji spółki z o.o. można wyróżnić elektroniczną rejestrację spółki. Proces założenia spółki przebiega za pomocą systemu on-line jaki został udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby móc zarejestrować spółkę wspólnicy spółki muszą zarejestrować się w systemie eMS. Przy rejestracji spółki wykorzystany zostaje wzorzec umowy, dzięki czemu wspólnicy spółki nie muszą korzystać z usług notariusza ( w wersji tradycyjne umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego ).

Procedura elektronicznej rejestracji spółki przebiega następująco:

1. Wspólnicy spółki muszą zarejestrować się w systemie oraz uzgodnić wszystkie niezbędne dane, które zawarte zostaną w umowie spółki.

2. Następną czynnością jest uzupełnienie formularzy wniosków jakie dostępne są w systemie eMS oraz dokładne ich sprawdzenie bo podpisując dokumenty nie będzie można już wprowadzić żadnych zmian.

3. Automatyczne wygenerowanie dokumentów.

4. Kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym przez każdego z wspólników spółki.

5. Opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard.

6. Przesłanie dokumentów rejestracyjnych spółki.

Wspólnicy spółki powinni pamiętać aby w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru pokryć wkłady na kapitał zakładowy spółki oraz złożyć w sądzie wzory podpisów.

Uwaga! Do 13 lipca 2017 roku dokumenty można było podpisywać zwykłem podpisem elektronicznym. Obecnie podczas rejestracji spółki wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP (profil ten mogą założyć osoby, które posiadają numer PESEL) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dostępny jest również dla osób, które nie posiadają numeru PESEL)

 

Jeśli jednak dla Państwa rejestracja spółki nie jest dobrym rozwiązaniem warto zastanowić się nad zakup gotowej spółki ( tutaj więcej informacji ).

System S24 – szybszy sposób na rejestrację spółki

System S24 daje możliwość założenia firmy za pośrednictwem Internetu. Poszerza się grono form spółek, które mogą zostać założone online.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki za pomocą systemu S24, ponieważ umożliwia on rejestrację firmy w krótkim czasie. Jest to bezpieczny sposób, który wykorzystuje dostępne na platformie wzorce dokumentów oraz umów.

System ten pozwala na:
– podpisanie umowy;
– dokonanie płatności elektronicznej;
– wysłanie do Sądu Rejestrowego dokumentów dotyczących rejestracji spółki;

Wadą tego systemu jest fakt, że każdy, kto chce zarejestrować spółkę za pośrednictwem Internetu zobowiązany jest do założenia konta na platformie.

System dostępny jest zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i zagranicznych.