Articles tagged with: udziałowiec spółki jako pracownik

Udziałowiec jako pracownik spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z prostszych podmiotów gospodarczych, którymi można zarządzać. Specyfika tej formy działalności pozwala na znaczne ułatwienia i elastyczność jej prowadzenia.

Ciekawym aspektem spółki z o.o. jest to, że jej wspólnik może w niej pracować na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Nie jest to możliwe, jeśli jest to jedyny istniejący udziałowiec.

Udziałowiec jako pracownik spółki
Wspólnik spółki może być jej pracownikiem, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym.
Jego sytuację prawną w spółce określa w tym przypadku prawo pracy i umowa o pracę, jednak wpływ na nią mają także przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Obiekcje co do zatrudniania udziałowców w spółce miewa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy taki udziałowiec zaczyna np. pobierać świadczenia macierzyńskie. Trzeba jednak zauważyć, że sprzeciwy wobec takiego stanu rzeczy często nie mają racji bytu – świadczy o tym wiele wyroków sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Wielu udziałowców spółek odwoływało się od krzywdzących decyzji ZUS-u wygrywając sprawy sądowe.