Articles tagged with: umowa w spółce

Umowa spółki z o.o.

Podmioty, które zainteresowane są zawiązaniem spółki z o.o. wiedzą, że jej umowa założycielska musi być w formie aktu notarialnego. Inna forma umowy spółki nie jest dopuszczalna.
Istnieje wiele dostępnych gotowych form umowy, różnią się wyglądem graficznym ale zawsze zawierają te same elementy.

Co powinna zawierać umowa spółki określa Kodeks Spółek Handlowych, wśród zapisów w umowie musi się pojawić określenie:

» nazwy spółki i jej siedziby
» przedmiotu działalności spółki
» jak wysoki jest kapitał zakładowy spółki ( minimalna jego wielkość to 5 000 zł )
» zasad funkcjonowania spółki : informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
» liczby i wartości udziałów jakie zostały przypisane poszczególnym wspólnikom
» czasu istnienia spółki, jeśli powstała, żeby prowadzić działalność tylko w oznaczonym czasie

Wspólnicy powinni określić w umowie wszystkie ważne kwestię, żeby w późniejszym czasie kiedy spółka zacznie funkcjonować na rynku i prowadzić działalność nie pojawiły się problemy.
Najważniejsze jest, żeby zachować obowiązkową formę aktu notarialnego.