Articles tagged with: uzyskanie koncesji

Spółki z o.o. i uzyskanie koncesji


koncesja-spolkiNie w każdej dziedzinie gospodarki możemy sobie pozwolić na swobodne prowadzenie działalności. Są takie dziedziny gospodarcze, które odgórnie mają narzucony obowiązek pozyskanie koncesji, która pozwoli na bezproblemowe działanie. Obowiązek uzyskanie koncesji jest pewnym ograniczeniem ze strony państwa i dotyczy tych dziedzin, które mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i interesu publicznego.

Koncesja jest to decyzja administracyjna, która uprawniania podmiot gospodarczy do prowadzenie działalności w danej dziedzinie i na określonych warunkach. Organem, który zajmuję się wydawaniem koncesji jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności, który wymaga uzyskania koncesji. Koncesja wydawana się na czas oznaczony od 5 do 50 lat.

O uzyskanie koncesji będą musiały się postarać podmioty, których działalność gospodarcza będzie się wiązać z :

→   poszukiwaniem i wydobywaniem złóż kopalin
→  wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
→  ochroną osób i mienia
→  rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych
→  przewozem lotniczym

Określając dział gospodarki, w którym będzie się prowadzić działalność, warto dobrze poinformować się czy akurat Nasz dział nie wymaga uzyskanie koncesji, żeby potem nie było nie miłych niespodzianek.