Articles tagged with: wpis do KRS

Ustawa o KRS

rejestracja-spolki-w-krsRząd planuje jeszcze bardziej ułatwić podmiotom gospodarczym zakładanie działalności gospodarczej, proponowane są zmiany, które będą miały za zadanie skrócić czas wyczekiwanie na wpis do KRS. Rada Ministrów przyjęła projekty, które bardzo usprawnią proces zakładania działalności gospodarczej.

→    Wpis do KRS będzie się równał z rozpoczęciem działalności gospodarczej, ponieważ podmiot od razu wraz z wpisem uzyska NIP i REGON, czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności znacznie się zmniejszy z obecnych 25 dni na 7 dni.

→   Usprawnienie słynnego jednego okienka, który w brew pozorom nie przyniosło oczekiwanych uproszczeń i nie przyspieszyło procesu rejestracyjnego.

→   Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian przedsiębiorca będzie zobowiązany w momencie wpisu złożyć tylko wniosek do KRS pozostałe formularze w postaci wniosków i zgłoszeń do poszczególnych urzędów nie będą wymagane.

→   Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie jedynie zgłoszenie danych uzupełniających, które nie będą zawarte w wniosku albo, których w momencie dokonywanie wpisu podmiot nie będzie posiadać, takie dane składane będą na jednym formularzu i nie będą miały znaczącego wpływu na moment rozpoczęcia  działalności gospodarczej.

To propozycja zmian, które jeśli zostaną przyjęte zaczną obowiązywać od 1 października 2014 roku. Zmiany te na pewno będą budzić entuzjazm przedsiębiorców, bo o wiele ułatwią moment wpisu do KRS pozostaje pytanie czy zostaną wprowadzone.
Jeśli zgodnie z przewidywaniami zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku jedno okienka zacznie w pełni funkcjonować i wpis będzie zależy nie od woli urzędników a od przepisów, które podmioty są zobowiązane przestrzegać.

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestrują  spółkę w sądzie rejonowym przedsiębiorca czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, właściwie od niego wszystko się zaczyna. Dowiedzmy się może coś więcej na temat KRS, skoro jest to taki ważny element  tworzenie spółki.
Rejestr ten swoje początki wziął z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r., tak naprawdę zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2001 roku. , prowadzony jest przez wydziały sądów rejonowych.
Funkcję jaką pełni to dostarczanie cennych informacji na temat podmiotów działających na rynku, ich form organizacyjnych a przede wszystkim na temat ich sytuacji majątkowej i finansowej co jest najważniejsze z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów. Każdy podmiot gospodarczy, które jest zarejestrowany w KRS ma prowadzone akta w formie papierowej.

Pojawiają się 3 rejestry:
1) Rejestr Przedsiębiorców
2) Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki
3) Rejestr Dłużników

Przyszły przedsiębiorca ma możliwość wyboru 3 form rejestracji: osobiście w właściwym sądzie rejonowym, za pomocą poczty a także przez internet. Obecnie na rynku pojawiła się też czwarta możliwość, dokonanie rejestracji za pomocą firmy, która oferuje usługi w tym zakresie.
Z momentem dokonanie wpisu podmiot uzyskuje zdolność do czynności prawnych a wybrane podmioty osobowość prawną.
Taka rejestracja podmiotu gospodarczego w KRS i ewentualne wprowadzanie jakiś zmian podlega opłacie sądowej, której wysokość jeśli chodzi o dokonanie wpisu waha się w granicach 250-500 zł.