Articles tagged with: wspólnik w spółce

Kto może być wspólnikiem w spółce z o.o.

Zakładając spółkę trzeba dobrze dobrać sobie wspólników, bo przecież ciężko pracuje się w warunkach, w których nikt nikogo nie słucha i każdy postępuję zgodnie z własnymi poglądami nie licząc się z opinią innych. Do grona wspólników spółki z o.o. może dołączyć :

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna – podmiot, który zgodnie z regulacjami prawnymi zyskuję osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS, osobami prawnymi są: spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie
  • ułomna osoba prawna – to jednostki, którym prawo przyznaję zdolność do czynności prawnych, nie posiadają one osobowości prawnej tj. mają ograniczony zakres praw, do ułomnych osób prawnych należą wspólnoty mieszkaniowe, spółki akcyjne w organizacji, spółki osobowe, stowarzyszenie zwykłe

Wspólnikiem w spółce z o.o. może być każdy podmiot gospodarczy.