Articles tagged with: wznowienie działalności

Wznowienie działalności gospodarczej

Poprzedni nasz post ściśle dotyczył kwestii zawieszenia działalności (oto ten artykuł), a więc tym razem czas na to, aby przybliżyć kwestię ponownego wznawiania działalności po upływie czasu jej zawieszenia.

WAŻNE!
Przepisy obowiązującego prawa, mówią nam o tym, iż każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie działalności, przed upływem 2 lat, musi ją ponownie wznowić, ponieważ w innym przypadku, firma ta zostanie usunięta z rejestru przedsiębiorstw.

Opierając się na przepisach prawa, które narzuca nam powszechnie obowiązująca Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, wnioskujemy, że każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności na okres nie dłuższy niż 24 miesiące i niedługo przed upływem tego czasu, zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku o wznowienie zawieszonej wcześniej działalności.

Są jednak pewne kwestie, o których koniecznie należy pamiętać, a mianowicie:
– każda wznawiana działalność rodzi obowiązek kontynuacji opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
– przedsiębiorca, który wcześniej zawiesił swoją działalność, po jej wznowieniu, nie jest zobowiązany do tego, aby składać deklaracje rozliczeniową za okres zawieszenia,
– przez czas trwania zawieszenia działalności, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku regulowania zaliczek z tytułu podatku dochodowego, aczkolwiek po upływie czasu zawieszenia, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby zaliczki wpłacać na tych samych zasadach, co przed zawieszeniem.

Jak wznowić działalność spółki z o.o. ?


wznowienie-dzialalnosci-spolkiZ jakichś powód działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawieszona, co jeśli teraz spółka chce wznowić działalność.

Wznowienie działalności to proces, który rozpoczyna się od zwołania zarządu spółki, na którym to członkowie zarządu podejmą decyzję w sprawie wznowienia działalności spółki z o.o. Jak w większości spraw związanych z spółką z o.o. i tutaj zarząd będzie odgrywał nadrzędną rolę. Kolejny krok jaki należy podjąć to złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie zmian danych w rejestrze. Będzie do tego potrzebny formularz, który oznaczony jest symbolem KRS-Z62.

Ważnym aspektem w całym procesie wznowienia działalności jest problem związany z zobowiązaniami podatkowymi, należy zwrócić uwagę na datę ponownego rozpoczęcia działalności i wskazać taką żeby nie mieć kłopotów z prawidłowym rozliczeniem się z podatków. Jedną z takich dat jest pierwszy dzień miesiąca lub kwartału.

Do formularza jaki będzie składany w KRS należy dodać inne formularze, które złożone zostaną w pozostałych urzędach tj. US , GUS, ZUS. Złożenie wniosku nie spowoduje konieczności uiszczenia opłaty a informacja o wznowieniu działalności pojawi się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.