Articles tagged with: zakładanie spółek

Spółko akcyjna w ogranizacji

spolka-akcyjna-w-organizacjiKolejną, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką kapitałową jest spółka akcyjna. Cieszy się ona znacznie mniejszą popularnością wśród przedsiębiorców z uwagi na konieczność wniesienia bardzo wysokiego kapitału zakładowego w kwocie 100 000 zł. Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą objęcia przez akcjonariuszy wszystkich akcji spółki i funkcjonuje do momentu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie spółki akcyjnej oraz jej zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców powinno nastąpić w okresie 6 miesięcy od momentu podpisania statutu spółki, a nie od chwili zawiązania spółki akcyjnej. Tak więc faza organizacyjne spółki może trwać której niż 6 miesięcy. Spółka akcyjna w organizacji nie posiada osobowości prawnej, jej firma powinna zawierać dodatkowo stwierdzenie „spółka w organizacji”. W przypadku takiej spółki odpowiedzialność solidarną za zobowiązania finansowe spółki ponosi sama spółka oraz podmioty, które w imieniu spółki działają. Akcjonariusz spółki będzie całkowicie wolny od zobowiązań spółki w sytuacji kiedy wniesie cały swój wkład, wyjątkiem jest jednak sytuacja kiedy pełni ona rolę reprezentanta spółki wtedy z racji pełnionej funkcji nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności.

Podmiotami, które mogą reprezentować spółkę w organizacji mogą być wszyscy założyciele spółki, czyli osoby, które podpisały statut spółki, działające łącznie lub też pełnomocnik, który został wybrany jednomyślną uchwałą założycieli spółki.

Nieprawidłowy wniosek o rejestrację spółki

rejestracja-spolkiDecydując się na rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólnicy szczególną uwagę muszą zwrócić na wniosek, bo jeżeli wniosek nie zostanie złożony na odpowiednim formularzu urzędowym, opłacony, wypełniony w sposób prawidłowy zostanie zwrócony. Zgodnie z ustawą o KRS podmiot gospodarczy nie zostanie wezwany do uzupełnienia braków.

Jeśli wniosek zostanie wspólnikom zwrócony przy pierwszym wpisie spółki do KRS może być on ponownie złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zwrocie. Błąd, który skutkować będzie zwróceniem wniosku może pojawić się nie tylko w formularzu KRS-W3 i innych załącznikach ale także w umowie spółki lub oświadczeniach złożonych przez zarząd.

Najczęściej popełniane są takie błędy jak:

  • nieprawidłowe oznaczenie wspólników,
  • błędy dotyczące wysokości kapitału zakładowego spółki i sumy udziałów,
  • wpisanie niepoprawnej nazwy miejscowości, w której spółka ma siedzibę.

W przypadku nie uzupełnienia w wymaganym terminie braków stwierdzonych przez sąd rejestrowy, wydane zostaje postanowienie, od którego wspólnicy spółki mają prawo złożyć apelacje.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że sąd nie może odmówić wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców odwołując się do drobnych nieścisłości, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego jeśli ich usunięcie związane jest z niewspółmiernymi kosztami.

Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej


spolka-cywilnaSpółka cywilna uważana jest przez przedsiębiorców za jedną z najprostszych form spółek jakie można zakładać. Jest dość charakterystyczną formą prowadzenia działalności opartą na regulacjach, które zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Jakie prawa i obowiązki uzyskują wspólnicy, którzy założyli taką formę spółki?

Prawa i obowiązki wspólników w spółce cywilnej :

– każdy z wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw związanych z spółką
– wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do reprezentowania spółki w wyznaczonych granicach
– każdy z wspólników ma równe prawo do udziału w zyskach i stratach spółki
– istnieje możliwość zwolnienia wspólnika z odpowiedzialności w przypadku strat, ale nie można wyłączyć wspólnika z udziału w zyskach
– wspólnicy mają możliwość wypowiedzenia swojego udziału w spółce
– wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

W spółce cywilnej wszyscy wspólnicy mają równe prawa, chyba, że pojawiają się jakieś szczególne zapisy w umowie spółki. Ważne jest w tej formie spółki, że przedsiębiorcami są wspólnicy a nie spółka.

Jaki sposób rejestracji spółki z o.o. wybrać?


jak-zarejestrowac-spolkePrzedsiębiorca decydując się na działalność w formie spółki z o.o. staje przed decyzją jaki sposób rejestracji spółki będzie najlepszy. Ma do wyboru trzy  różne możliwości, jest więc z czego wybierać. Na początku musimy się zastanowić na czym tak naprawdę Nam zależy, czy chcemy bezproblemowej rejestracji czy też sami będziemy się męczyć z wszystkimi formalności aż dobrniemy do końca. Mamy więc opcję dla tradycjonalistów i tych, którzy cenią sobie nowoczesne rozwiązania. Tylko czy warto marnować cenny czas, denerwować się nie potrzebnie,  kiedy możemy wybrać sposób, który będzie bardzo szybki i zarazem efektywny.

Dzisiejszy rynek ma to do siebie, że stwarza coraz to większe możliwości a oferowane usługi są najwyższej jakości bo konkurencja jest duża. W związku z tym pojawia się możliwość rejestracji spółki za pomocą firmy, która od dawna się tym zajmuję i zna się na tym. W ten sposób procedura rejestracji potrawa tylko  kilka dni, nic nie będziemy musieli sami załatwiać. Z kolei kiedy postanowimy, że sami wszystkim się zajmiemy może czekać Nas rozczarowanie. Każdy powinien mieć świadomość tego, że taki proces rejestracji spółki będzie wymagał poświęcenia czasu i załatwienia szeregu formalności , jeszcze nikt nie dam Nam pewności, że zrobimy to właściwie.

Wybór należy do Nas. Ważne jest żeby dokonać dobrej analizy wszystkich za i przeciw, żeby potem nie okazało się, że dokonaliśmy nie właściwego wyboru.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą najpierw ma obowiązek zarejestrowania swojego podmiotu w odpowiednim rejestrze. Spółki z o.o. należy rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym ale na przykład przedsiębiorcy, którzy działają w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa lub jako spółka cywilna rejestrują swoją działalność w CEIDG.

Jest to ewidencja, która obowiązuje od 1 lipca 2011 roku i prowadzona jest przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne więc przedsiębiorca nie musi się martwić o koszty.

Ewidencja ta została stworzona w celu zaoszczędzenia czasu podmiotom gospodarczym a także zmniejszenia formalności jakie wiążą się z założeniem własnej działalności. Zyskujemy możliwość zarejestrowania się za pomocą internetu.

W CEIDG znajdziemy wszystkie niezbędne informację na temat przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Informację są jawne, więc każdy zainteresowany podmiot może z nich skorzystać.

Zadania jakie ma spełniać CEIDG to :

1. ewidencja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność ( osób fizycznych, spółek cywilnych )

2. ułatwienie w dostępie do informacji o przedsiębiorcach, bezpłatny wgląd do informacji, aktualizacja danych

Przedsiębiorca, który zamierza założyć własną firmę ma możliwość pozyskania informacji na temat konkurencji jaka już działa na rynku a osoba, która będzie chciała zainwestować środki w jakieś niewielkie przedsięwzięcia w formie spółki cywilnej czy jednoosobowej działalności może sprawdzić jakie podmioty działają na rynku i w co ma możliwość zainwestować.

 

rejestracja-ceidg

 

Spółko z o.o. i specjalna strefa ekonomiczna

spolka-zoo-sprzedaz
W gospodarce utworzone zostały specjalne strefy ekonomiczne. Co to takiego ?

Specjalne strefy ekonomiczne są wyodrębnioną częścią kraju, która posiada odrębną administracje, terytorium takie nie jest zamieszkane, podmioty gospodarcze mają możliwość prowadzenia działalności w takiej strefie na specjalnych warunkach tj. możliwe jest korzystanie z zwolnienie z podatku dochodowego.

Pewnie większość podmiotów działających na rynku chciałaby w takiej strefie ekonomicznej prowadzić działalność ale niestety nie każdy może. Warunkiem skorzystania z uroków takiej strefy jest uzyskanie pozwolenia, ten proces uzyskanie pozwolenia określony został w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. Taki dokument wydawany jest przez zarząd każdej strefy, zarząd pomaga również potem w procesie adaptacyjnym.

SSE stworzono w celu przyspieszenia rozwoju regionów Polski, za pomocą działań jakie będą podejmować spółki. Działalność w SSE ma swoje pewne zasady, które opierają się przede wszystkim na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów w gospodarce narodowej.
Dzięki takiej działalności zwiększy się konkurencyjność polskich produktów.

W Polsce Rada Ministrów utworzyła 14 stref ekonomicznych. Czas ich działania został przewidziany do 31 grudnia 2026 roku.

Polskie SSE to:

↔ kamiennogórska
↔ katowicka
↔ kostrzyńsko-słubicka
↔ krakowska
↔ legnicka
↔ łódzka
↔ mielecka
↔ pomorska
↔ słupska
↔ starachowicka
↔ suwalska
↔ tarnobrzeska
↔ wałbrzyska
↔ warmińsko-mazurska

Zgromadzenie wspólników

Drugim obok zarządu organem obowiązkowym w spółce z o.o. jest właśnie Zgromadzenie Wspólników. Jest to najważniejszy organ jaki pojawia się w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zwołaniem zgromadzenia zajmuję się zarząd spółki, w przypadku kiedy nie dokona tego w terminie, ten obowiązek przechodzi na radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Zgromadzenie Wspólników zajmuję się :

1. podejmowaniem uchwał
2. zatwierdza sprawozdania finansowe z działalności jaką prowadzi spółka
3. udziela absolutorium członkom zarządu

Jest to główny organ w spółce, tworzą go wspólnicy więc daje wszystkim szansę udziału w zarządzaniu spółką. Wszystkie ważne decyzję dotyczące spółki są omawiana na takim zgromadzeniu. Wspólnicy mogą zapoznać się z bieżącymi sprawami spółki i zaangażować się w jej działalność. Daję też możliwość wglądu w to co się aktualnie dzieje w spółce.

Spółka offshore

Przeglądając informację natrafiłam na ciekawy rodzaj spółki offshore. Ta nazwa nic nie mówi, rzadko się pojawia i jest nieco zagadkowa.

Spółka offshore to rodzaj zagranicznej spółki, zakłada się ją w państwie, które spełniać będzie pewne warunki:

1. Nie opodatkowuję przychodów uzyskanych przez spółkę ewentualnie narzuca niewielką kwotę opodatkowania.
2. Najczęściej nie wymaga od spółki składania zeznania podatkowego.
3. Spółka ma obowiązek płacić roczny ryczałt.

Wspólnikami takiej spółki są akcjonariusze a jej kierowaniem zajmuję się dyrektor. Często te podmioty nadają sobie określenie  „ mianowani ” w celu ukrycia danych prawdziwych właścicieli spółki. Prawdziwy właściciel posiada pełnomocnictwo POA, które umożliwia mu angażowanie  się w sprawy spółki.

Spółka offshore to bardzo specyficzna forma prowadzenia działalności charakteryzująca się swoim prawami, swoje działanie podejmuję na obszarach określanych mianem rajów podatkowych a prawdziwą działalność prowadzi poza granicami takiego kraju.

Spółka akcyjna

Spółka ta należy do innej grupy spółek niż pozostałe spółki jakie już były scharakteryzowane. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną .

Proces tworzenie takiej spółki jest skomplikowany i wymaga czasu. Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób. Aby utworzyć spółkę akcyjną musi zostać sporządzony statut spółki.

Spółka akcyjna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółek kapitałowych pojawia się kapitał zakładowy jaki musi zostać wniesiony do spółki. W przypadku spółki akcyjnej jest on bardzo wysoki i wynosi aż 100 000 zł.

Spółki kapitałowe to już bardziej złożone formy działalności i ich reprezentacją zajmuje się organy, które  zostały wybrane przez wspólników. W przypadku spółki akcyjnej jest to zarząd, powoływany przez radę nadzorczą maksymalnie na 5 lat, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółka akcyjna płaci podatek dochodowy od osób prawnych i ma obowiązek prowadzić pełną księgowość.

Spółka kapitałowa to forma działalności przeznaczona do prowadzenia raczej bardzo dużych przedsięwzięć.

Spółka komandytowa

Innym przykładem spółki jaką może sobie wybrać przyszły przedsiębiorca jest spółka komandytowa. Jest ciekawą formą prawną ze względu na wspólników.

Wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie grupy:

•  Komplementariusz – odpowiada w spółce za wszelkie zobowiązania całym swoim majątkiem, jego odpowiedzialność jest nieograniczona, zajmuję się reprezentacją spółki
•  Komandytariusz – opowiada za zobowiązania wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, której wielkość została określona w umowie spółki, może reprezentować spółkę na zewnątrz tyko jako pełnomocnik

Jak powstaje taka spółka?

Tak jak pozostałe spółki podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z wpisem spółka komandytowa powstaje,  zyskuje zdolność do czynności prawnych, nie zyskuje z kolei osobowości prawnej. Umowa takiej spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, taki obowiązek nakładają regulacje prawne.

Jeśli chodzi o nazwę takiej spółki jest podobnie jak w przypadku spółki jawnej, w nazwie należy ujawnić nazwę co najmniej jednego komplementariusza i dodać dopisek spółka komandytowa.

Wielkość wkładów nie jest ustalona odgórnie, wspólnicy mają dowolność w tej kwestii. Formą wkładów również jest dowolna.

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie działalności pod własną nazwą.