Articles tagged with: założenie spółki cywilnej

Wybór spółki cywilnej – czy warto?

Spółka cywilna zostaje związana przez minimum dwie osoby fizyczne. Ta forma prawna nie posiada osobowości prawnej.

Wspólnicy spółki zostają wpisani do CEiDG.

Warto podkreślić, że spółka cywilna ze względu na brak zdolności i osobowości prawnej nie jest traktowana jako przedsiębiorca. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki, którzy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego zawartego w umowie.

Wkład wniesiony przez wspólników spółki cywilnej stanowi majątek podmiotu. Jest on objęty “wspólnością łączną” co oznacza, że:
– wspólnik nie może sprzedać swoich udziałów
– wspólnik nie może żądać wspólnego majątku przez cały okres trwania spółki

Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie, całym majątkiem.

Spółka cywilna charakteryzuje się niskimi kosztami funkcjonowania spółki. W kwestii opodatkowania warto wspomnieć, że podatek dochodowy płacony jest tylko od osób fizycznych, czyli wspólników spółki (oznacza to, że nie występuje podwójne opodatkowanie zysków).