Articles tagged with: założenie spółki jawnej

Spółka jawna

Kolejną wśród spółek osobowych jest spółka jawna, to jedna z najprostszych form jakie inwestorzy mają do wyboru.
Spółka prowadzi działalność pod własną nazwą ale nie jest spółką handlową.

Jak powstaje?

Zawarcie jedynie umowy nie wystarczy, spółka powstaje w momencie zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Kapitał?

Nie ma określenia kapitału początkowego jaki musi zostać wniesiony do spółki. Majątek spółki stanowią wszystkie wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników czy to w formie pieniężnej czy w formie aportu.

Nazwa?

W nazwie takiej spółki musi zostać ujawniony przynajmniej jeden z wspólników i musi się pojawić się dopisek spółka jawna.

Regulowanie zobowiązań?

Tak kwestia pewnie najbardziej interesuje wspólników. Jeśli chodzi o spółkę jawną za wszelkie zobowiązania odpowiadają również wspólnicy. Kiedy okaże się, że majątek jaki spółka posiada nie jest wystarczający to wspólnicy z własnego majątku będą zobowiązani pokryć dług.

Spółka jawna z pewnością należy do jednej z prostszych form prawnych ale nie chroni majątku własnego wspólników.