Articles tagged with: założenie spółki komandytowej

Spółka komandytowa

Innym przykładem spółki jaką może sobie wybrać przyszły przedsiębiorca jest spółka komandytowa. Jest ciekawą formą prawną ze względu na wspólników.

Wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie grupy:

•  Komplementariusz – odpowiada w spółce za wszelkie zobowiązania całym swoim majątkiem, jego odpowiedzialność jest nieograniczona, zajmuję się reprezentacją spółki
•  Komandytariusz – opowiada za zobowiązania wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, której wielkość została określona w umowie spółki, może reprezentować spółkę na zewnątrz tyko jako pełnomocnik

Jak powstaje taka spółka?

Tak jak pozostałe spółki podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z wpisem spółka komandytowa powstaje,  zyskuje zdolność do czynności prawnych, nie zyskuje z kolei osobowości prawnej. Umowa takiej spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, taki obowiązek nakładają regulacje prawne.

Jeśli chodzi o nazwę takiej spółki jest podobnie jak w przypadku spółki jawnej, w nazwie należy ujawnić nazwę co najmniej jednego komplementariusza i dodać dopisek spółka komandytowa.

Wielkość wkładów nie jest ustalona odgórnie, wspólnicy mają dowolność w tej kwestii. Formą wkładów również jest dowolna.

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie działalności pod własną nazwą.