Articles tagged with: zarządzanie pieniędzmi w spółce

Pieniądze spółki

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak na przykład ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wniesionych wkładów. Zarządzając własną działalnością ujętą w tej formie, należy przestrzegać dwóch ważnych zasad.

Należy dopilnować, aby na koncie bankowym firmy nie pojawiały się wpłaty bez tytułu prawnego, jak również, aby nie wypłacać pieniędzy z konta, nie mając pokrycia formalnego tej czynności. Różnica między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a jednoosobową działalnością jest taka, że choć w przypadku tej drugiej można swobodnie dysponować kapitałem ekonomicznym, tak w spółce każda transakcja musi być uzasadniona odpowiednimi dokumentami. Każdemu przelewowi powinna być przyporządkowana odpowiednia faktura czy inny druk potwierdzający konieczność wypłacenia czy otrzymania konkretnej kwoty. Wówczas możliwe jest prowadzenie rzetelnej księgowości. W przypadku, gdy przedsiębiorca swobodnie wprowadza i wyprowadza środki pieniężne z zasobów firmy, utrudnia księgowemu porządkowanie dokumentacji i przygotowanie rozliczeń podatkowych.