Articles tagged with: zawieranie umowy

Umowa

umowa-gotowa-spolkaProwadząc własną firmę każdy spotyka się z różnego rodzaju umowami. Największe znaczenie mają te, które są w formie papierowej i takie też najczęściej występują. Umowa daje pewność, że Nasz klient czy kontrahent poważnie Nas traktuję i rzeczywiście jest zainteresowany skorzystaniem z usług Naszej firmy. Podpisując umowę każdy z podmiotów wie co należy do jego obowiązków i jakie warunki ma spełnić aby transakcja doszła do skutku.

Jednym z przykładów umów jest umowa barterowa. Należy do umów, które nie są uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jest forma powiązania między podmiotami, polega na wzajemnej wymianie  ( towar za towar, usługa za usługę). Nie wiąże się z przepływem środków pieniężnych, co znacznie upraszcza jej regulowanie. Uważa się, że umowa barterowa ułatwia obrót gospodarczy.
Przedmioty takiej umowy muszą mieć równą wartość i mieć formę rzeczy. Podobną do umowy barterowej jest umowa zamiany ale w jej przypadku przedmioty umowy nie muszą być równej wartości.

Umowa nie jest uregulowana przepisami Kodeksu, więc nie ma żadnej narzuconej formy w jakiej taka umowa musi być zawierana, to strony określają sobie treść, muszą jednak pamiętać, że wszelkie ustalenia muszą być zgodne z prawem.
Podmioty muszą pamiętać, że obrót niektórymi przedmiotami musi się odbywać w odpowiedniej formie np. w przypadku nieruchomości umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowy słowne dziś już raczej żadnego znaczenia nie mają, może zawierane są w kręgu rodzinnym czy wśród dobrych znajomych ale i tutaj zaczyna to tracić na wartości. Rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy jest bardzo nie stabilna, wszystko zmienia się w błyskawicznym tempie, lepiej więc mieć coś co będzie potwierdzało, że do umowy doszło.
W przypadku przedsiębiorstw nie ma raczej mowy o umowach słownych. Każda transakcja musi mieć formę pisemną, aby można było się rozliczyć z kontrahentem, dochodzić swoich praw, a także prowadzić należycie księgi rachunkowe.