Articles tagged with: zawieszenie spółki

Jak wznowić działalność spółki z o.o. ?


wznowienie-dzialalnosci-spolkiZ jakichś powód działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawieszona, co jeśli teraz spółka chce wznowić działalność.

Wznowienie działalności to proces, który rozpoczyna się od zwołania zarządu spółki, na którym to członkowie zarządu podejmą decyzję w sprawie wznowienia działalności spółki z o.o. Jak w większości spraw związanych z spółką z o.o. i tutaj zarząd będzie odgrywał nadrzędną rolę. Kolejny krok jaki należy podjąć to złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie zmian danych w rejestrze. Będzie do tego potrzebny formularz, który oznaczony jest symbolem KRS-Z62.

Ważnym aspektem w całym procesie wznowienia działalności jest problem związany z zobowiązaniami podatkowymi, należy zwrócić uwagę na datę ponownego rozpoczęcia działalności i wskazać taką żeby nie mieć kłopotów z prawidłowym rozliczeniem się z podatków. Jedną z takich dat jest pierwszy dzień miesiąca lub kwartału.

Do formularza jaki będzie składany w KRS należy dodać inne formularze, które złożone zostaną w pozostałych urzędach tj. US , GUS, ZUS. Złożenie wniosku nie spowoduje konieczności uiszczenia opłaty a informacja o wznowieniu działalności pojawi się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.