Była już mowa o prawach jakie przysługują wspólnikom to teraz poznajmy ich obowiązki, które mogą wynikać z Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowy spółki.

↔ najważniejszym obowiązkiem jaki muszą spełnić wspólnicy spółki z o.o. jest wniesienie wkładu jaki został przewidziany w umowie spółki, dzięki temu pozyskają oni udział w spółce a spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sągowego i pozyska osobowość prawną, wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników są do dyspozycji zarządu

↔ kolejnym obowiązkiem będzie wpłata kapitału pieniężnego, są to dopłaty mające na celu zwiększenia majątku posiadanego przez spółkę, taki wkład pieniężny może być w formie gotówki, przelewu na konto, przekazu, czeku, z wyłączeniem np. weksla

↔ w umowie spółki może zostać określone, że jeden ze wspólników ma obowiązek wnoszenia cyklicznie świadczenia niepieniężnego, tak sytuacja może pojawić się kiedy spółka zajmuje się produkcją drewnianych okien a jeden ze wspólników posiada tartak, będzie więc miał obowiązek np. dostarczania drewna

↔ pojawia się także obowiązek uzupełnienia niepełnego wkładu niepieniężnego, obowiązek taki ma zarówno wspólnik, który nie dokonał pełnego wniesienia aportu jak i zarząd spółki