aport-spolkiZakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z obowiązkiem opłacenia kapitału zakładowego. Zazwyczaj kojarzy się Nam to  z obowiązkiem wpłacenia wymaganej kwoty pieniężnej, która pozwoli Nam na zawiązanie spółki.

Co jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości środków, czy istnieją inne możliwości pokrycia kapitału zakładowego? Zawsze są jakieś inne możliwości i tym razem znajdziemy  wyjście z całej sytuacji,  możemy pokryć kapitał poprzez wniesienie aportu.

Aport jest to wkład niepieniężny, który zostaje wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego, może mieć formę niematerialną lub materialną. Spółka otrzymując aport staje się jego właścicielem.

Co możemy wnieść do spółki ?

→ rzeczy ruchome
→ nieruchomości
→ wierzytelności
→ patenty
→ przedsiębiorstwo jako całość

Musimy pamiętać, że nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe, które chcemy wnieść w formie aportu do spółki muszą być zbywalne, posiadać wartość ekonomiczną. Nie wolna więc wnieść praw, które są niezbywalne i które są formą świadczenia pracy lub jakichś usług.

Minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z o.o. wynosi 5 000 zł i jest konieczny do pokrycia. Z czasem można go zwiększać ale minimum musi zostać spełnione.