przeksztalcenie-w-spolke-zooProwadzimy działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa ale widzimy konieczność przekształceń w spółkę kapitałową. Czy taki proces jest możliwy, jeśli tak to jak on będzie wyglądał?

Możliwe jest takie przekształcenie, nastąpi ono wraz z chwilą wpisu przekształconego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym, że sami prowadziliśmy działalność staniemy się jedynym wspólnikiem Naszej nowo powstałej spółki.

Jakie czynności musimy wykonać aby proces przekształcenia przebiegł pomyślnie ?

→ stworzeniu planu według, którego będzie następować zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego, taki plan musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta, który dokona badania planu przekształceniowego

→ złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia o przekształceniu

→ powołanie członków, którzy będą wchodzić w skład poszczególnych organów spółki

→ zawarcie umowy spółki

→ wpisanie spółki przekształconej do KRS

Musimy pamiętać o tym, że do 3 lat od momentu, w którym przekształciliśmy działalność w spółkę będziemy odpowiadać za zobowiązania finansowe, które powstały przed dniem przekształcenia.