rejestracja-spolki-w-krsRząd planuje jeszcze bardziej ułatwić podmiotom gospodarczym zakładanie działalności gospodarczej, proponowane są zmiany, które będą miały za zadanie skrócić czas wyczekiwanie na wpis do KRS. Rada Ministrów przyjęła projekty, które bardzo usprawnią proces zakładania działalności gospodarczej.

→    Wpis do KRS będzie się równał z rozpoczęciem działalności gospodarczej, ponieważ podmiot od razu wraz z wpisem uzyska NIP i REGON, czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności znacznie się zmniejszy z obecnych 25 dni na 7 dni.

→   Usprawnienie słynnego jednego okienka, który w brew pozorom nie przyniosło oczekiwanych uproszczeń i nie przyspieszyło procesu rejestracyjnego.

→   Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian przedsiębiorca będzie zobowiązany w momencie wpisu złożyć tylko wniosek do KRS pozostałe formularze w postaci wniosków i zgłoszeń do poszczególnych urzędów nie będą wymagane.

→   Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie jedynie zgłoszenie danych uzupełniających, które nie będą zawarte w wniosku albo, których w momencie dokonywanie wpisu podmiot nie będzie posiadać, takie dane składane będą na jednym formularzu i nie będą miały znaczącego wpływu na moment rozpoczęcia  działalności gospodarczej.

To propozycja zmian, które jeśli zostaną przyjęte zaczną obowiązywać od 1 października 2014 roku. Zmiany te na pewno będą budzić entuzjazm przedsiębiorców, bo o wiele ułatwią moment wpisu do KRS pozostaje pytanie czy zostaną wprowadzone.
Jeśli zgodnie z przewidywaniami zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku jedno okienka zacznie w pełni funkcjonować i wpis będzie zależy nie od woli urzędników a od przepisów, które podmioty są zobowiązane przestrzegać.